Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, donjet Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki


  • VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, donjet Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, s ciljem otklanjanja nejasnoća u postojećem zakonu.

Utvrđeni Prijedlog izmjena i dopuna Zakona tretira i problem nelegalnog prevoza putnika u međunarodnom prometu, uzimajući u obzir poteškoće s kojima se susreću tijela nadležna za inspekcijske poslove kada je u pitanju dokazivanje prekršaja i pokretanje odgovarajućih postupaka.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Agencije za javne nabavke, donijelo je Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki s ciljem osiguranja maksimalne efikasnosti trošenja javnih sredstava.

 Pravilnikom se postupak praćenja javnih nabavki usklađuje sa novim Zakonom o javnim nabavkama i poboljšava sistem praćenja. Precizno su definirane nadležnosti za pripremu, obradu i evidentiranje podataka u vezi sa procesom praćenja, izvori i kriteriji na bazi kojih se provodi praćenje, procijenjena vrijednost nabavke kod praćenja, težina počinjene nepravilnosti, kao i postupanje u takvim slučajevima. Također prilikom izrade Pravilnika uzeti su u obzir izvještaji nadležnih ureda za reviziju.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o napretku u provođenju Akcionog plana za realizaciju Reformske agende za nivo ministarskog vijeća. Ocijenjeno je da reformski procesi imaju dobru dinamiku.

U okviru nadležnosti Vijeća ministara BiH u potpunosti je provedeno 53 posto u odnosu na ukupan broj mjera. Ukoliko se uzme u obzir vremenska dimenzija (mjere su planirane na četvorogodišnji period), realizirano je 80 posto planiranih mjera za vremenski period do 3. avgusta 2016. godine, tvrde u Vijeću.

Vijeće ministara BiH je usvojilo izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – juni 2016. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija u prvom polugodištu 2016. iznose 519.651.207 BAM ili 55 posto u odnosu na planirane prihode u Budžetu za ovu godinu.

U istom periodu, ukupno izvršeni rashodi Budžeta institucija BiH iznose 412.853.287 BAM ili 43 posto u odnosu na usvojeni Budžet za ovu godinu, odnosno 34 posto u odnosu na korigirani budžet koji uključuje dodana namjenska sredstva.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o udruživanju sredstava iz budžeta Ministarstva odbrane (MO) BiH u višegodišnji projekat tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala MO BiH i Oružanih snaga BiH – Program "Perspektiva" i usvojilo Informaciju o ovom projektu.

Dato je odobrenje Ministarstvu obrane BiH da realizira Program "Perspektiva" u periodu 2016. – 2020. godina u okviru odobrenih sredstava u iznosu od 3.242.600 BAM.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o dokumentima Komiteta članica Konvencije Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja – Lanzarote komiteta.

Prvi izvještaj o provođenju Konvencije koji se odnosi na zaštitu djece od seksualnog iskorištavanja u krugu povjerenja, s prilozima, sadrži opći pregled odgovora, primjere dobre prakse, kao i preporuke s ciljem unapređenje provođenja Konvencije. Prvi izvještaj se bavi kriminalizacijom seksualnog zlostavljanja djece u krugu povjerenja, prikupljanjem podataka o tome, najboljim interesom djetata i krivičnim postupkom, te odgovornošću pravne osobe u vezi sa takvim slučejevima.

Tabela mjera/inicijativa za praćenje preporuka iz Prvog izvještaja o provođenju sadrži izdvojene preporuke sa posebnom rubrikom koja je ostavljena za odgovore država potpisnica, među kojima je i BiH, kako bi opisali preduzete ili planirane mjere. Sve države bi trebalo da do oktobra 2016. godine dostave popunjenu tabelu kako bi se time zaključio prvi monitoring krug implementacije Konvencije.

Izvor: Vebsajt BHRT, 31.08.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772