Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 31.05.2016.

VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA USTAVNOG SUDA RS: Ispunjene procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevu za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima . . . dalje

PREDSTAVNIČKI DOM FBIH: Usvojene izmjene I dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku . . . dalje

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: 31. maja 2016. godine konferencija glavnih tužilaca u BiH . . . dalje

VLADA RS: Donjeta Odluka o izmjeni Odluke o primjeni odredaba Opšteg kolektivnog ugovora - Primjena Opšteg kolektivnog ugovora produžena do 30. juna 2016. godine . . . dalje

MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Javni poziv za 43. aukciju trezorskih zapisa . . . dalje

AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH: Donošenjem Odluke o usvajanju jedinstvene metodologije za obradu podataka popisa stanovništva iz 2013. godine nije prekršen Zakon . . . dalje

CENTRALNA BANKA BIH: Milica Lakić imenovana za viceguvernera . . . dalje

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH: Naloženo smanjenje cijene mobilne telefonije . . . dalje