Zastava Srbije

VLADA RS: Donjeta Odluka o izmjeni Odluke o primjeni odredaba Opšteg kolektivnog ugovora - Primjena Opšteg kolektivnog ugovora produžena do 30. juna 2016. godine


Vlada Republike Srpske donijela je 30. maja 2016. godine, na 13. posebnoj sjednici održanoj u Banjoj Luci, Odluku o izmjeni Odluke o primjeni odredaba Opšteg kolektivnog ugovora.

U Odluci o primjeni odredaba Opšteg kolektivnog ugovora ("Sl. glasnik RS", br. 35/2016), u tački 1 datum: "30.05.2016. godine" zamjenjuje se datumom: "30.06.2016. godine".

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Vlada Republike Srpske je dana 28.04.2016. godine donijela Odluku o primjeni odredaba opšeg kolektivnog ugovora do 30.05.2016. godine.

Imajući u vidu da u periodu produženja primjene Opšteg kolektivnog ugovora nije došlo do zaključivanja novog Opšteg kolektivnog ugovora, bilo je potrebno donijeti odluku o produženju primjene Opšteg kolektivnog ugovora za još 30 dana, kako bi se u tom periodu zaključio novi Opšti kolektivni ugovor.

S obzirom da od primjene ove Odluke zavisi ostvarivanje prava po osnovu rada svih zaposlenih radnika u Republici Srpskoj, a što predstavlja opšti interes, predlaže se da predložena odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno da se primijeni od dana prestanka pethodne odluke o primjeni odredaba opšeg kolektivnog ugovora, kako ne bi došlo do nastanka pravne praznine i nesigurnosti, u skladu sa članom 44. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008).


Izvor: Press služba Vlade Srpske, 30.05.2016.