Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVNIČKI DOM FBIH: Usvojene izmjene I dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku


Poslanici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta usvojili su izmjene i dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, što osigurava kontinuitet isplate u obimu i vrsti prava, koja su utvrđena pravomoćnim rješenjima za oko 42.000 korisnika.

Izmjene i dopune ovog Zakona prema riječima ministra Veska Drljače, propisuju utvrđivanje fiksne osnovice za obračun mjesečnih novčanih primanja, koja iznosi 274,40 KM.

Prema dosadašnjim odredbama Zakona, osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosila je 80 posto od najniže cijene rada utvrđene Kolektivnim ugovorom, ali je stupanje na snagu novog Zakona o radu došlo do izmjene dosadašnjih kolektivnih ugovora.

Sa 54 glasa usvojene su izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku.

Ministar pravde Mato Jozić rekao da je "primijećena je ustaljena praksa sudova u FBiH da mijenjaju predmet izvršenja, u korist tražilaca izvršenja, sa novčanog potraživanja na upis zabilježbe založnog prava nad dionicama privrednih subjekata u vlasništvu Federacije BiH, kantona, opština i gradova".

Novo zakonsko rješenje bi, kaže, ukinulo tu praksu. Tražioci bi umjesto upisa u vlasništvo nad nekretninom, dobili novac koji im se duguje.

Imamo na sceni zloupotrebe. Nekretnine se prodaju za bescijenje. Moramo zaštiti imovinu FBIH – rekao je on.

Kako se navodi u obrazloženju, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku štiti se imovina u vlasništvu Federacije BiH, jer je primijećena ustaljena praksa sudova u FBiH da mijenjaju predmet izvršenja u korist tražilaca izvršenja sa novčanog potraživanja na upis zabilježbe založnog prava nad dionicama privrednih subjekata u vlasništvu Federacije BiH, kantona, opštna i gradova.

Dodavanjem novog stava, zakon bi propisao da svi nivoi vlasti u Federaciji, koji imaju izvršne sudske presude, u svojim budžetima predvide novac za isplatu sudskih izvršnih rješenja u iznosu od najmanje 0,3 posto od ukupno planiranih budžetskih prihoda.

Time se osigurava zaštita tražilaca izvršenja, a u skladu s realnim mogućnostima budžeta Federacije BiH.


Izvor: Vebsajt BHRT, 30.05.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772