Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH: Donošenjem Odluke o usvajanju jedinstvene metodologije za obradu podataka popisa stanovništva iz 2013. godine nije prekršen Zakon


Direktor Agencije za statistiku BiH, Velimir Jukić, rekao je da donošenjem odluke o objavi popisa nije prekršio zakon.

"Odluka o usvajanju jedinstvene metodologije za obradu podataka popisa iz 2013. godine u potpunosti je zasnovana u skladu sa zakonima o statistici i popisu stanovništva BiH", naveo je Jukić i dodao da Agencija za statistiku mora biti nezavisna od politike.

On je odbio sve optužbe da mu je neko naredio šta bi trebalo da radi, te je naveo da je postupio kako mu je nalagao Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine ("Sl. glasnik BiH", br. 10/2012 i 18/2013).

Jukić je rekao da će rezultati popisa biti objavljeni na vrijeme jer su intenzivirane aktivnosti na obradi podataka, a Evropska komisija je angažovala eksperte za stručnu pomoć.

On je dodao da bi Savjet ministara BiH, u roku od 10 do 15 dana, trebalo da sastavi informaciju o stanju popisnih aktivnosti i da nakon toga bude otvorena rasprava u Predstavničkom domu BiH.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 30.05.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772