Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH: Naloženo smanjenje cijene mobilne telefonije


Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH naložila je operaterima da najkasnije do 1. juna, odnosno 1. jula 2016. godine, primijene mjere iz Odluke o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i uslova za pružanje telekomunikacionih usluga radi snižavanja cijena i podsticanja konkurencije.

"Evidentno je da na maloprodajnom tržištu mobilne telefonije u BiH, umjesto efektivne konkurencije, postoje indicije oligopolnog ponašanja, odnosno koordinisanog ponašanja tri mobilna operatora", navodi se u saopštenju RAK-a.

RAK je saopštio da je u svrhu sprovođenja zaključaka Parlamentarne skupštine BiH od 12. juna uradio detaljne analize koje su ukazale da su cijene mobilne telefonije u BiH iznad prosjeka cijena u zemljama regiona.

Odlukom je naloženo dominantnim mobilnim operaterima i usklađivanje uslova za pružanje usluga operatora javnih elektronskih komunikacionih mreža, davaoca fiksnih javnih telefonskih usluga i davaoca pristupa internetu.

Agencija je analizirala cijene za period oktobar 2012 - decembar 2015. godine i utvrđeno je da dominantni mobilni operateri u BiH imaju ponude sličnih karakteristika u pogledu sadržaja i cijena tarifnih paketa, što ukazuje na nekonkurentsko ponašanje operatora.

Agencija je analizirala i uslove dopune pripejd računa, poredeći ih sa zemljama u okruženju i zaključila da mobilni operatori u BiH primjenjuju kraća vremena trajanja početnog kredita i uplaćenih iznosa na pripejd računima.

Agencija je konstatovala da operateri na veb-stranicama kao i reklamnim kampanjama navode cijene bez PDV-a, ali uz teško uočljivo obavještenje.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 30.05.2016.