Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Odobren rebalans federalnog budžeta za 2016. godinu

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH odobrio je rebalans federalnog budžeta za 2016. godinu. Ovogodišnji federalni budžet, na osnovu predloženog rebalansa, bit će smanjen za 81,6 miliona KM u odnosu na postojeći i iznosit će 2.517.180.917 KM, navela je dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji su odobrili odluku o budžetskim izmjenama i dopunama, a koju je potrebno da usvoji i Dom naroda.

Više

ZAJEDNIČKA KOMISIJA NARODNE SKUPŠTINE I VIJEĆA NARODA RS: Bez saglasnosti o Zakonu o Danu RS. O vitalnom nacionalnom interesu odlučivaće Ustavni sud RS

Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske nije postigla saglasnost o vetu kluba Bošnjaka na Zakon o Danu Republike Srpske. O vitalnom nacionalnom interesu odlučivaće Ustavni sud RS. Bošnjački delegati u Vijeću naroda RS ostaju pri stavu da je 9. januar kao Dan Republike za njih neprihvatljiv. Podsjećamo, Vijeće naroda Srpske na sjednici prošle sedmice, nije postiglo saglasnost na pokrenutu proceduru Bošnjaka o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donjeta Odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH

Ukupna robna razmjena BiH za period januar - septembar ove godine iznosila je 18,67 milijardi KM, što je 174,06 miliona više u odnosu na isti period 2015. godine navedeno je u Analizi vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine koju je usvojilo Vijeće ministara BiH. U tom periodu trgovinski deficit je smanjen za 3,23 posto u odnosu na 2015. godinu, i iznosio je 4,95 milijardi KM. Izvoz je porastao za 2,54 posto i iznosio je 6,86 milijardi KM, a uvoz je gotovo zadržan na nivou 2015. godine i iznosio je 11,81 milijardi KM. Pokrivenost uvoza izvozom u periodu januar - septembar 2016. godine iznosila je 58,09 posto.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOM I MEĐUENTITETSKOM DRUMSKOM PRIJEVOZU: Prijedlog zakona, između ostalog, tretira i problem nelegalnog prijevoza putnika u međunarodnom prometu, uzimajući u obzir poteškoće s kojima se susreću tijela nadležna za inspekcijske poslove kada je u pitanju dokazivanje prekršaja i pokretanje odgovarajućih postupaka

Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržala je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prijevozu, koji je predložilo Vijeće ministara BiH. Prije izjašnjavanja o samom tekstu zakona, članovi komisije razmotrili su 13 uloženih amandmana i usvojili tri.

Više

NACRTI ZAKONA O BANKAMA I AGENCIJI ZA BANKARSTVO FBIH: Odredbe novih zakona usklađene su sa direktivama Evropske unije, koje uključuju jaču superviziju banaka, sistem upravljanja rizicima, restrukturiranje banaka te druge odredbe u pogledu korporativnog upravljanja u bankama

Jedna od ključnih obaveza iz Pisma namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF-u) je donošenje zakona o bankama, kojeg su u vidu nacrta podržali poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević obrazložila je da će puno jasnijim odredbama novog zakona biti definirana pravila rada i ponašanja banaka.

Više

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH: Odbačena inicijativa za uvođenje PDV-a na igre na sreću, usvojene izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Inicijativa nekoliko zastupnika Zastupničkog doma Paralementa FBiH da se uvede PDV za igre na sreću nije prihvaćena na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) uz obrazloženje da je prijedlog takvog rješenja u suprotnosti sa evropskim direktivama. U prijedlogu zastupnika federalnog Parlamenta navedeno je kako bi prikupljena sredstva bila raspoređivana osobama s invaliditetom, odnosno općenito za zdravstvene svrhe.

Više

MINISTARSTVO PRAVDE BIH: Ispunjene sve obaveze za skidanje BiH sa tzv. sive liste

Ministarstvo pravde BiH je proteklih mjeseci uložilo ogromne napore i ostvarilo konkretne rezultate kada je u pitanju transparentnost rada NVO-a i ispunjavanje zahtjeva Odbora eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval), naveo je ministar pravde BiH Josip Grubeša. To su prije svega aktivnosti koje je Ministarstvo pravde BiH poduzelo na potpisivanju Sporazuma o saradnji na uspostavi sistema razmjene podataka koji se upisuju u registre udruženja i fondacija u BiH, a koji su u konačnici potpisali ministri svih županija, ministar pravde FBiH i predsjednik Osnovnog suda u Brčko Distriktu BiH.

Više

NASTAVLJENI PREGOVORI O OPŠTEM KOLEKTIVNOM UGOVORU U RS

Pregovarački timovi socijalnih partnera nastavili su 29. novembra 2016. godine pregovore o opštem kolektivnom ugovoru za Republiku Srpsku. Poslodavci, sindikat i predstavnici Vlade sastali su se nekoliko puta, ali nisu uspjeli da približe stavove. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović ranije je rekao da se nada da će jednog dana biti postignuta saglasnost u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom, iako postoje različiti pristupi i stavovi o tom pitanju između Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca Srpske.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772