Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH: Odbačena inicijativa za uvođenje PDV-a na igre na sreću, usvojene izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost

30.11.2016.


Inicijativa nekoliko zastupnika Zastupničkog doma Paralementa FBiH da se uvede PDV za igre na sreću nije prihvaćena na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) uz obrazloženje da je prijedlog takvog rješenja u suprotnosti sa evropskim direktivama.

U prijedlogu zastupnika federalnog Parlamenta navedeno je kako bi prikupljena sredstva bila raspoređivana osobama s invaliditetom, odnosno općenito za zdravstvene svrhe.

Upravni odbor UIO za bilo kakvu izmjenu Zakona o PDV-u mora tražiti stav UIO, a Uprava je u svom dopisu navela da su, prema direktivima EU i zakonskim rješenjima zemalja članica, igre na sreću oslobođene od plaćanja PDV-a te se one tretiraju putem plaćanja direktnih poreza, a što je u BiH nadležnost entiteta.

UO UIO usvojio je izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) kako bi se uskladio s novim Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2015), a riječ je o tehničkim izmjenama koje se tiču oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina pri uvozu robe u carinsko područje BiH, čime se vrši i usklađivanje s evropskim zakonodavstvom.

Upravni odbor usvojio je i Odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s Jedinstvenog računa za period oktobar-decembar 2016. godine.

- Prema ovoj odluci Federaciji BiH bit će doznačeno 64,29% prihoda s Jedinstvenog računa, a Republici Srpskoj 32,16% dok Brčko distriktu pripada 3,55% - saopšteno je iz UIO.

Upravni odbor primio je k znanju izvještaj o reviziji o finansijskom poslovanju UINO za 2015. godinu, a razmatrana je i redovna mjesečna informacija o stanju i aktivnostima UIO gdje je istaknuto da su prihodi od PDV-a u porastu.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 29.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772