Zastava Srbije

NACRTI ZAKONA O BANKAMA I AGENCIJI ZA BANKARSTVO FBIH: Odredbe novih zakona usklađene su sa direktivama Evropske unije, koje uključuju jaču superviziju banaka, sistem upravljanja rizicima, restrukturiranje banaka te druge odredbe u pogledu korporativnog upravljanja u bankama

30.11.2016.


Jedna od ključnih obaveza iz Pisma namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF-u) je donošenje zakona o bankama, kojeg su u vidu nacrta podržali poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević obrazložila je da će puno jasnijim odredbama novog zakona biti definirana pravila rada i ponašanja banaka.

- Nove odredbe usklađene su s direktivama Evropske unije, koje uključuju jaču superviziju banaka, sistem upravljanja rizicima, restrukturiranje banaka te druge odredbe u pogledu korporativnog upravljanja u bankama - istakla je Milićević.

Novine u zakonu ogledaju se, prije svega, u direktivama i prepoznavanju problematike sistemskih banaka.

- To su banke koje imaju veliki broj depozita i aktivu, odnosno vodeće banke po entitetima. Posebno se pojačava nadzor nad njihovim radom. U okviru Agencije za bankarstvo formiraju se posebni odjeli što znači da se poslovanje banaka prati preventivno, jer trenutni mehanizmi zaštite teško bi mogli ispratiti problematičnu banku koja bi bila likvidirana ili došla u stečaj - objasnila je Milićević.

Primjenom zakona o bankama pojačale bi se kontrole za izvještajne periode, kao i za rezerve.

To će svakako uticati na ispunjenje ciljeva novog aranžmana s MMF-om, među kojima je prioritetno očuvanje stabilnosti i daljnje jačanje bankarskog sektora kroz modernizaciju i usklađivanje u oblasti bankarske supervizije.

Navedeni zakon bio je u pripremi gotovo dvije godine i harmoniziran s rješenjem u Republici Srpskoj.

Također, radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU poslanici su odobrili u vidu nacrta i novi zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH. Postojeći zakon donesen je 1998. godine i u međuvremenu pretrpio je veći broj izmjena i dopuna.

U obavljanju svojih nadležnosti, propisuje se, da je Agencija potpuno samostalna i neovisna. Poslanici su tokom rasprave sugerirali da jedan od članova novog zakona propiše da direktor Agencije ne može imati veću platu od ministra i da uposlenici Agencije ne mogu biti izuzeti od krivičnog gonjenja.

Novim zakonima o Agenciji i bankama uspostavlja se pravni okvir za restrukturiranje banaka u FBiH radi poduzimanja mjera koje su trebale, u uvjetima financijske krize, spriječiti ili ublažiti nastupanje kriznih situacija kako kod pojedinačne banke, tako i kod bankovnog i financijskog sustava u cjelini.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 29.11.2016.