Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 30.05.2016.

VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA USTAVNOG SUDA RS: 30. maja 2016. godine Sjednica Vijeća - Razmatranje zahteva za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima . . . dalje

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka, o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku . . . dalje

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA BIH: 30. maja 2016. godine vanredna sjednica na kojoj će raspravljati o jedinstvenom programu obrade podataka dobijenih popisom stanovništva u BiH iz 2013. godine, koji je donesen bez saglasnosti RS . . . dalje

VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o šumama, donjeta odluka o zabrani blokada na svim saobraćajnicama u FBiH . . . dalje

PRIJEDLOZI ZAKONA O USTAVNOM SUDU BIH I IZMJENA KRIVIČNOG ZAKONA BIH: Dom naroda Parlamenta BiH vratio prijedloge zakona Ustavnopravnoj komisiji tog doma na ponovno razmatranje . . . dalje

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU RS: Nacrt zakona podijelio akademsku zajednicu. I dok na javnim fakultetima tvrde da mogu za dvije godine zaposliti dvije trećine kadra u stalni radni odnos, na privatnim taj rok smatraju nerealnim. Zamjerke imaju i na propisane uslove za izvođenje nastave na studijima prava, zdravstva i obrazovanja nastavnika, jer je predviđeno da imaju najmanje tri četvrtine zaposlenih sa punim radnim vremenom, a rok da to postignu je samo godina dana . . . dalje

RADNA VERZIJA UREDBE O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM: Rok za primjedbe i sugestije je 15 dana . . . dalje

ODRŽANA STRUČNA EDUKACIJA O USKLAĐIVANJU PROPISA U OBLASTI HEMIKALIJA I BIOCIDA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE . . . dalje

MINISTARSTVO PRAVDE RS: Obavještenje za kandidate koji su položili kvalifikacioni ispit za vještake . . . dalje

OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR U REPUBLICI SRPSKOJ VAŽI DO 30. MAJA 2016. GODINE . . . dalje

FORMIRA SE FOND ZA SANACIJU BANAKA U BIH . . . dalje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772