Zastava Srbije

FORMIRA SE FOND ZA SANACIJU BANAKA U BIH


Vlasti RS i FBiH sa Svjetskom bankom dogovaraju uspostavljanje Fonda za sanaciju banaka, detaljnu reviziju devet banaka, te smanjenje roka za isplatu depozita finansijskih institucija u likvidaciji sa 60 na 30 dana.

Projektom jačanja bankarskog sektora u BiH koji sprovodi Svjetska banka predviđeno je i jačanje supervizije banaka odnosno entitetskih agencija za bankarstvo.

Kada je u pitanju formiranje Fonda predviđeno je da njime upravlja Agencija za osiguranje depozita BiH, ali bi svaki entitet imao svoj podračun na koji bi banke uplaćivale novac.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 27.05.2016.