Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

FORMIRA SE FOND ZA SANACIJU BANAKA U BIH


Vlasti RS i FBiH sa Svjetskom bankom dogovaraju uspostavljanje Fonda za sanaciju banaka, detaljnu reviziju devet banaka, te smanjenje roka za isplatu depozita finansijskih institucija u likvidaciji sa 60 na 30 dana.

Projektom jačanja bankarskog sektora u BiH koji sprovodi Svjetska banka predviđeno je i jačanje supervizije banaka odnosno entitetskih agencija za bankarstvo.

Kada je u pitanju formiranje Fonda predviđeno je da njime upravlja Agencija za osiguranje depozita BiH, ali bi svaki entitet imao svoj podračun na koji bi banke uplaćivale novac.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 27.05.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772