Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka, o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku


Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) na sjednici održanoj 27. maja 2016. godine nije usvojio Izvještaj o realizaciji planskih dokumenata za 2015. i Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskog poslovanja BHRT-a za 2015. godinu, materijal Upravnog odbora BHRT-a.

Delegati nisu ni primili k znanju Finansijski plan i planove programa BHRT i BHT1 za 2016. godinu.

Delegati su na sjednici, između ostalog, usvojili Finansijski i Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za prošlu godinu, a primili su k znanju Informaciju Pravobranilaštva BiH o dva arbitražna posupka koji su u toku.

Usvojen je Prijedlog odluke o imenovanju članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH.

Delegati nisu podržali Izvještaj o radu Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamenta za preispitivanje rada Nezavisnog odbora PSBiH.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je, nakon što je to 24. maja uradio i Predstavnički dom, usvojio Rezoluciju o neprihvatanju izgradnje skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u Hrvatskoj, u neposrednoj blizini granice sa BiH.

U Rezoluciji je istaknuto protivljenje Parlamentarne skupštine BiH izgradnji skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada, iskorišćenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i aktivnostima u vezi sa izgradnjom skladišta i odlagališta na Trgovskoj gori, u opštini Dvor.

Parlamentarna skupština, navodi se u Rezoluciji, odlučna je da o ovom pitanju, posredstvom nadležnih organa, insistira na punoj zaštiti koja BiH pripada po pravilima i normama međunarodnog prava, posebno korišćenju pravne zaštite u skladu sa međunarodnim konvencijama i standardima.

Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH nisu usvojili mišljenja Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine koja se odnose na Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona BiH i Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH koje su u parlamentarnu proceduru uputili zastupnici iz reda SDS-a i SNSD-a.

Ustavnopravna komisija zadužena je da dostavi novo mišljenje o prijedlozima zakona koji su uslijedili nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio 9. januar kao Dan RS-a neustavnim.

U Prijedlogu zakona o Ustavnom sudu BiH SNSD i SDS traže da se iz ove pravosudne institucije izbace strane sudije, dok u Prijedlogu zakona o izmjeni Krivičnog zakona BiH traže da se izbriše član kojim je predviđeno da se iz ovog zakona brišu odredbe koje se odnose na pravno sankcionisanje u slučaju neizvršavanja konačnih odluka Ustavnog i Suda BiH.

Prijedlog zakona o Ustavnom sudu i Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona BiH još u februaru dobili su negativno mišljenje Ustavnopravne komisije.

Usvojena je dopuna Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. Usvojenom dopunom Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa omogućava se da na svojim aktima koristi pečat Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Dopuna Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH je donesena na zahtjev Zajedničkog kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine BiH zbog problema u sprovođenju Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 13/2002, 14/2003 - ispr, 16/2002, 14/2003 - ispr, 12/2004, 63/2008, 18/2012 i 87/2013).

Delegati su odbacili zahtjev hrvatskog delegata Marija Karamatića za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, koji predviđa odlazak u penziju pripadnika Oružanih snaga BiH koji su u ratu proveli najmanje tri godine i imaju 20 godina penzijskog staža. Ovaj zakonski prijedlog upućen je u redovnu proceduru.

Delegati su po hitnom postupku usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka, čiji je predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Ovaj zakon rezultat je rada Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva, a izmjene su rađene u skladu s preporukama GRECO-a (Grupa država za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope).

Delegati su usvojili i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. S obzirom na to da je Dom naroda usvojio zakon u nešto drugačijem tekstu u odnosu na Predstavnički dom bit će potrebno obaviti usaglašavanje između domova.

Nije prihvaćen zahtjev Kolegija Doma naroda za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, pa će biti razmatran u redovnoj parlamentarnoj proceduri.

Davanjem saglasnosti za ratifikovanje nekoliko međunarodnih sporazuma i ugovora završena je sjednica Doma naroda državnog Parlamenta.


Izvor: Vebsajt BHRT, 27.05.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772