Zastava Srbije
Vesti slike

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni zakoni o izmjenama zakona o radu u institucijama BiH i o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je Zakon o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Više
Vesti slike

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijet veći broj odluka

Vijeće ministara BiH usvojilo je na 34. sjednici u novom tekstu Informaciju Ministarstva civilnih poslova o prijedlogu za učestvovanje Bosne i Hercegovine na 60. venecijanskom bijenalu 2024. godine.

Više
Vesti slike

VLADA RS: Donijeta Odluka da najniža plata za 2024. godinu iznosi 900 KM

Vlada Republike Srpske donijela je, na 51. sjednici, Odluku da najniža plata u Republici Srpskoj za 2024. godinu iznosi 900,00 konvertibilnih maraka, u neto iznosu, a uzimajući u obzir kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Republici Srpskoj.

Više
Vesti slike

ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FBIH: Poziv za podnošenje poreznih prijava za 2023. godinu

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike, pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 33/2002, 28/2004, 57/2009, 40/2010, 29/2011 - odluka US, 27/2012, 7/2013, 71/2014, 91/2015 i 44/2022) i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu porezne prijave.

Više
Vesti slike

ZAKON O PRAZNICIMA RS: Neradni dani povodom novogodišnjih praznika su 1. i 2. januar 2024. godine

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 43/2007 i "Sl. glasnik BiH", br. 77/2016 - rješenje US BiH), Zakonom o Danu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 113/2016 i "Sl. glasnik BiH", br. 30/2019 - odluka US BiH) i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske neradni dani su:

Više