Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka da najniža plata za 2024. godinu iznosi 900 KM

29.12.2023.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 51. sjednici, Odluku da najniža plata u Republici Srpskoj za 2024. godinu iznosi 900,00 konvertibilnih maraka, u neto iznosu, a uzimajući u obzir kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Republici Srpskoj.

S obzirom da Ekonomsko-socijalni savjet u posljednjem kvartalu 2023. godine nije utvrdio prijedlog odluke o najnižoj plati u Republici za 2024. godinu, Vlada je s ciljem poboljšanja materijalnog i socijalnog položaja radnika u Republici Srpskoj donijela navedenu odluku i povećala iznos najniže plate za iznos od 200,00 konvertibilnih maraka u odnosu na 2023. godinu.

Takođe, Vlada Srpske donijela je i Odluku o isplati finasijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave. Ukupna sredstva koja će biti dodijeljena za 15 nerazvijenih i 20 izrazito nerazvijenih jedinicama lokalne samouprave iznose 750.000,00 KM. Za realizaciju ove odluke Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo finansija.

Vlada Republike Srpske je, na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o proglašenju vanredne situacije za dio teritorije Republike Srpske, i to za područje grada Bijeljina, opštine Lopare i opštine Ugljevik.

Odluka je donesena nakon što je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, od strane epizootiološkog tima JU Veterinarski institut Republike Srpske “Dr Vaso Butozan” Banja Luka, dobilo prijedlog za prestanak vanredne situacije na osnovu analize pojavljivanja bolesti i provedenih mjera.

Trenutna epizootiolška situacija u navedenim lokalnim zajednicama, ali i na ostaloj teritoriji Republike Srpske, je povoljna i broj žarišta se smanjio, te, shodno tome, stekli su se uslovi za prestanak vanredne situacije, zbog čega se smatra opravdanim prijedlog Stručno-operativnog tima da Republički štab za vanredne situacije, predloži Vladi Republike Srpske da donese Odluku o prestanku važenja Odluke o proglašenju vanredne situacije za dio teritorije Republike Srpske.

Republički štab za vanredne situacije je donio Zaključak o prestanku rada Stručno-operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije.

Vlada je prihvatila Informaciju o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja trgovine Republike Srpske za period 2023-2025. godine za 2023. godinu.

Navedenim Akcionim planom vrši se operacionalizacija strateških ciljeva, prioriteta i mjera, kao i nosilaca aktivnosti koji su odgovorni za njihovo sprovođenje, te rokova u kojima se trebaju realizovati navedeni strateški ciljevi.

Prema Akcionom planu u 2023. godini realizovane su aktivnosti koje se odnose na: brendiranje domaćih proizvoda; izdavanje novog broja biltena “Najbolje iz Srpske” u kojem su predstavljeni domaći proizvodi i njihovi proizvođači; izvršeno je obilježavanje proizvoda domaćih proizvođača u maloprodajnim objektima širom Republike Srpske, gdje su domaći proizvodi obilježeni voblerima “Naše je bolje-proizvedeno u Srpskoj”, kako bi domaći proizvodi bili vidljiviji i prepoznatljiviji, a u junu 2023. godine pokrenuta je kampanja “Društveno odgovorni” na način da trgovci dobrovoljno potrošačima ponude niz proizvoda po sniženim cijenama, odričući se dijela svoje marže. Proizvodi koji su sniženi u sklopu ove kampanje označeni su voblerima “Društveno odgovorni” i “0% marže! Jer nam je stalo!”. Kao jedna od aktivnosti, a u cilju provođenja kampanje “Društveno odgovorni”, ministarstvo je finansiralo izradu spota, koji se emituje na Radio televiziji Republike Srpske, te su postavljeni bilbordi u pojedinim gradovima u Republici Srpskoj, sa ciljem da se potrošači upoznaju o kampanji koja se provodi, te da se animiraju i drugi privredni subjekti da se uključe u istu, kako bi koristi u pogledu uticanja na inflatorna kretanja i obuzdavanja rasta cijena proizvoda bili što veći i vidljiviji.

Na sjednici, Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o pokretanju procesa izrade, treće po redu, Strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2024 -2030. godine).

Riječ je o strateškom dokumentu koji definiše ciljeve, mjere i aktivnosti usmjerene ka razvoju i promociji volontiranja u Republici Srpskoj, kao aktivnosti od opšteg interesa kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Za razliku od prethodne dvije strategije koje su obuhvatale periode od po pet godina, ova Strategija će obuhvatati sedmogodišnji period, u skladu sa novim Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj.

Za realizaciju prethodne Strategije, samo putem grantova Ministarstva porodice, omladine i sporta je izdvojeno oko 400.000,00 KM za različite projekte omladinskih organizacija i drugih udruženja građana, koji su doprinosili realizaciji volonterskih i humanitarnih aktivnosti, radu Volonterskog servisa Republike Srpske, realizaciji godišnjih republičkih volonterskih akcija, te unapređenju, razvoju i promovisanju samog volontiranja.

Od usvajanja novog Zakona o volontiranju 2013. godine, te prve Startegije za unapređenje i razvoj volontiranja, Ministarstvo dodjeljuje i Republičke nagrade za najbolje volontere i organizatore volontiranja, kao najveće priznanje za volontiranje, doprinos promovisanju volonterizma i druge volonterske aktivnosti, a zaključno sa ovom godinom, nagrađeno je 45 najboljih volontera i 12 najboljih organizatora volontiranja u Republici Srpskoj, a nekoliko stotina volontera i preko 20 udruženja dobilo je Diplome za poseban doprinos razvoju volontiranja u Repbulici Srpskoj.

Velike nepogode poput poplava, zemljotresa ili pandemije koja je zadesila čitav svijet pokazale su da je pomoć volontera u tim situacijama neophodna svakom sistemu, koliko god razvijen bio, a sam značaj volontiranja u oblasti ekonomije i socijalnog sektora je od ranije poznat, te je u prethodnom periodu, u cilju unapređenja volontiranja, usvojen i niz dokumenata, rezolucija i preporuka od strane Evropskog parlamenta i Savjeta, čiji će prioriteti i razvojni pravci biti obuhvaćeni i u ovoj Strategiji.

Vlada je prihvatila Informaciju o provođenju procedure dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća u 2023. godini.

Podsticaj za mala i srednja preduzeća dodjeljuje se na osnovu Uredbe o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj za sljedeće namjene: tehničke inovacije, digitalna transformacija, očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, učešće na sajmu odnosno izložbi i organizovanje sajma odnosno konferencije. Ministarstvo je privrede i preduzetništva je provelo proceduru javnog poziva.

Pravo na podsticaj imala su mala i srednja preduzeća, razvojne agencije, ustanove, komore i udruženja malih i srednjih preduzeća. Pravo se ostvarivalo po osnovu novog projekta i projekta u toku realizacije osim kod podsticaja za digitalnu transformaciju gdje se podrška odnosila samo na nove projekte. Podsticajima se sufinansira 80% od vrijednosti opravdanih ulaganja, osim kod podsticaja za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, te 100% od vrijednosti opravdanih ulaganja kod starih zanata. Maksimalni iznosi podsticaja iznosili su 24.000 KM kod sajmova i digitalne transformacije, 48.000 KM kod tehničkih inovacija i 5.000 KM kod starih zanata. Iznos podsticaja po pojedinačnom korisniku određen je na osnovu ostvarenog broja bodova, procenta sufinansiranja i maksimalne vrijednosti opravdanih ulaganja, koja se sufinansira u skladu sa Uredbom.

Na javni poziv je zaprimljeno ukupno 277 prijava od čega 175 subjekata ispunjava uslove za odobravanje podsticaja, a 102 subjekta ne ispunjavaju pomenute uslove.

Pomenutih 175 subjekata ispunilo je uslove za odobravanje podsticaja u ukupnom iznosu 3.299.331,33 KM.

Ukupna vrijednost svih projekata kod subjekata koji ispunjavaju uslove iznosi 5.629.932,34 KM (sredstva korisnika i sredstva iz podsticaja).

Korisnici podsticaja su ostvarili ukupan prihod od 89.750.208,36 KM i zapošljavali 857 radnika (podaci za 2022. godinu).

Na poziciji 415 200 Tekući grant - Podrška učešću i organizaciji sajmova i manifestacija u svrhu razvoja privrede i preduzetništva nema raspoloživih sredstava za odobravanje podsticaja za sajmove te se zaključkom predlaže da ministarstvo poništi javni poziv u dijelu koji se odnosi na sajmove.

Imajući u vidu navedeno i činjenicu da se podsticajna sredstva dodjeljuju prema utvrđenim rang-listama do utroška raspoloživih sredstava u budžetu Republike Srpske predlaže se odobravanje sredstva za 15 subjekata u ukupnoj vrijednosti od 377.166,54 KM.

Uvažavajući činjenicu da je za okončanje postupka dodjele podsticaja potrebno da se donesu rješenja o dodjeli podsticaja i zaključe ugovori do kraja 2023. godine, predlaže se da predmetna odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak kojim se 8. januar 2024. godine, proglašava neradnim danom. Ovog dana u Republici Srpskoj neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove. Takođe, rukovodioci ovih organa obavezni su do kraja 2024. godine organizovati rad radi ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.12.2023.

Naslov: Redakcija