Zastava Srbije

ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FBIH: Poziv za podnošenje poreznih prijava za 2023. godinu

29.12.2023.


Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike, pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 33/2002, 28/2004, 57/2009, 40/2010, 29/2011 - odluka US, 27/2012, 7/2013, 71/2014, 91/2015 i 44/2022) i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu porezne prijave.

Radi se o godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2023. godinu - Obrazac GPD-1051 koja se podnosi do 31. marta 2024. godine, zatim prijavi poreza na dobit za 2023. godinu do 31. marta 2024. godine, kao i godišnjoj prijavi poreza na imovinu za 2024. godinu, po kantonalnim propisima do 31. januara 2024. godine, a za Tuzlanski kanton do 28. februara 2024. godine. Porezne prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, podnose se u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Sve detaljne informacije za porezne obveznike u vezi sa poreznim prijavama kao i obrascima nalaze se na web stranici Porezne uprave FBiH (www.pufbih.ba).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 28.12.2023.

Naslov: Redakcija