Zastava Srbije

TAIEX RADIONICA: Kriteriji za imenovanje sudija i tužilaca zasnivati na kvalitetu, integritetu i efikasnosti

Dvodnevna TAIEX radionica na temu “Unapređenje postupaka imenovanja sudija i tužilaca sa posebnim osvrtom na kriterije za izbor” održana je 23. i 24. novembra 2022. godine u Sarajevu, u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH/Vijeće) putem EU Instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX).

Više

JAVNE KONSULTACIJE O PRAVILNIKU O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVNIH GASOVA I PARE: Rok za komentare 7. decembar 2022. godine

U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na tekst Pravilnika o tehničkim normativima za detekciju eksplozivnih gasova i pare.

Više