Zastava Srbije

JAVNE KONSULTACIJE O PRAVILNIKU O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVNIH GASOVA I PARE: Rok za komentare 7. decembar 2022. godine

28.11.2022.


U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na tekst Pravilnika o tehničkim normativima za detekciju eksplozivnih gasova i pare.

Komentare i sugestije možete dostaviti najkasnije do srijede, 07.12.2022. godine, putem elektronske pošte:

  • mm.bosancic@mier.vladars.net 
  • d.vidovic@mier.vladars.net

 Kontakt telefoni za sva pitanja su 051/338-527 i 051/339-767.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 23.11.2022.

Naslov: Redakcija