Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Propisuje se mogućnost da se praktični rad i stručna praksa odvija i kod privatnog poslodavca

28.11.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Od usvajanja važećeg Zakona o visokom obrazovanju, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo je pratilo njegovu primjenu i zaključeno je da postoji potreba da se pojedine odredbe Zakona preciznije definišu, odnosno da se pojedine situacije zakonski urede.

Novina je, pored ostalog u tome, što se izmjenom i dopunom Zakona o visokom obrazovanju propisuje mogućnost da se praktični rad i stručna praksa odvija i kod privatnog poslodavca, što je jedan od koraka ka uvođenju dualnog obrazovanja.

Pored toga, predloženo je da se nastavniku i saradniku koji ima dijete sa psihofizičkim smetnjama u razvoju da mogućnost da produži izborni period u zvanja na lični zahtjev.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.11.2022.

Naslov: Redakcija