Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Nastavak procesa strateškog planiranja u sudovima

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i Sekretarijat VSTV-a BiH, uz podršku Europske unije, nastavljaju sa jačanjem strateškog planiranja u sudovima, kao jednog od najznačajnijih upravljačkih alata koji koriste europski pravosudni sistemi s ciljem unapređenja rada, povećanja efikasnosti, produktivnosti i zadovoljstva građana, a time i jačanja vladavine prava.

Više

U PRIPREMI NOVI ZAKON O NEPOKRETNOJ IMOVINI KOJA SE KORISTI ZA FUNKCIONISANJE JAVNE VLASTI RS

Vlada Republike Srpske će utvrditi i Narodnoj skupštini Republike Srpske predložiti novi zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske, nakon što je Ustavni sud BiH donio politički motivisanu i neustavnu odluku kojom je aktuelni zakon stavio van snage.

Više

KAPITAL CENTRALNE BANKE BIH U PADU

Kapital Centralne banke Bosne i Hercegovine od početka godine pao je za više od 263 mil KM, i gotovo je sigurno da će do kraja godine nastavljati da pada, a u doglednoj budućnosti nije isključena mogućnost da CBBiH na kraju ostane bez kapitala.

Više

FBIH POČINJE MASOVNU PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

U sektoru zemljišne administracije u Federaciji BiH izvršiće se sistemsko prikupljanje podataka o nekretninama, što je preduslov za realizaciju Projekta određivanja vrijednosti nekretnina, čiji je glavni cilj uvođenje integralnog sistema utvrđivanja vrijednosti nekretnina za Federaciju BiH.

Više