Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Nastavak procesa strateškog planiranja u sudovima

28.09.2022.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i Sekretarijat VSTV-a BiH, uz podršku Europske unije, nastavljaju sa jačanjem strateškog planiranja u sudovima, kao jednog od najznačajnijih upravljačkih alata koji koriste europski pravosudni sistemi s ciljem unapređenja rada, povećanja efikasnosti, produktivnosti i zadovoljstva građana, a time i jačanja vladavine prava.

Strateški planovi koje su sudovi izradili u prethodnom periodu kao i mogućnost njihove primjene, analizirani su tokom radionice koja je 21. septembra 2022. godine organizovana u Sarajevu, a kojoj su prisustvovali predsjednici sudova, te predstavnici VSTV-a BiH i Delegacije EU u BiH.

Kako je tokom događaja istakao Enrico Visentin iz Delegacije EU u BiH, predsjednici sudova moraju preuzeti aktivnu ulogu u upravljanju radom sudova kako bi poboljšali rezultate suda i unaprijedili pravosuđe za građane, uz poštivanje sudske nezavisnosti, a u čemu im strateško planiranje može značajno pomoći. Kako je naglasio, ostvaren je značajan napredak, ali ključni koraci tek slijede.

Na značaj strateškog planiranja u procesu unapređenja efikasnosti rada sudova ukazala je i Sanela Gorušanović Butigan, potpredsjednica VSTV-a BiH, koja je posebno naglasila važnost činjenice da se na ovaj način osigurava kontinuirano provođenje aktivnosti koje vode ka ostvarivanju strateških ciljeva institucija, a samim tim i strateških ciljeva cjelokupnog pravosudnog sektora.

Strateško planirenje uvedeno je u sve sudove u BiH, a kako bi primjena ovog alata bila funkcionalna i održiva, neophodno je identifikovati sve eventualne nedostatke i ojačati kapacitete svakog pojedinačnog suda.

Od efikasnosti strateških planova pojedinačnih sudova ovisit će brojni unutrašnji procesi rada kao i vrednovanje rada predsjednika suda. Strateško planiranje jedan je od krucijalnih segmenata u unapređenju efikasnosti i kvaliteta rada sudova i VSTV BiH će upravo ovaj upravljački alat koristiti prilikom ocjenjivanja uspješnosti sudova i predsjednika sudova prilikom procesa reimenovanja - poručila je Ana Bilić Andrijanić, rukovoditeljica na projektu “EU podrška reformama pravosuđa u BiH”.

Sudovi u BiH do sada su imali praksu i obavezu usvajanja godišnjih programa rada, koji nisu bili jednoobrazni niti su sadržavali konkretne ciljeve koje sud namjerava ostvariti u određenom vremenskom periodu, dok se strateški planovi kreiraju za period od tri godine, što osigurava kontinuirano provođenje aktivnosti koje vode ka ostvarivanju strateških ciljeva institucija.

 VSTV BiH je, tokom 2020. i 2021. godine, usvajanjem Uputstva za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima, započeo sa implementacijom procesa strateškog planiranja u svim sudovima u BiH, koji se nastavlja kroz projekat “EU podrška reformama pravosuđa u BiH” koji VSTV BiH realizuje uz podršku Evropske unije.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 21.09.2022.

Naslov: Redakcija