Zastava Srbije

U PRIPREMI NOVI ZAKON O NEPOKRETNOJ IMOVINI KOJA SE KORISTI ZA FUNKCIONISANJE JAVNE VLASTI RS

28.09.2022.


Vlada Republike Srpske će utvrditi i Narodnoj skupštini Republike Srpske predložiti novi zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske, nakon što je Ustavni sud BiH donio politički motivisanu i neustavnu odluku kojom je aktuelni zakon stavio van snage.

S ciljem zaštite imovine Republike Srpske i odlučna u očuvanju pravne sigurnosti svih građana i institucija Republike Srpske, a koja je teško narušena ovom odlukom Ustavnog suda BiH, Republika Srpska će usvojiti novi zakon o nepokretnoj imovini.

Vlada Republike Srpske osuđuje odluku Ustavnog suda kojom je poništen Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske, te ocjenjuje da se na taj način direktno narušava dejtonsko uređenje i sam Ustav BiH.

Usvajanjem novog zakona, imovina Republike Srpske ostaće imovina Republike Srpske, kako je to decidno i nedvosmisleno utvrđeno Dejtonskim mirovnim sporazum, te ne postoji niti jedan sud koji može da ospori pravo Republike Srpske da bude vlasnik svoje imovine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 25.09.2022.

Naslov: Redakcija