Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

ZAKON O ŠUMAMA RS: Neustavne odredbe Zakona, u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo ovog entiteta

Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da pojedine odredbe Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 75/2008, 60/2013 i 70/2020) Republike Srpske nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I) i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo ovog entiteta.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O KOMPENZACIONOM FONDU REPUBLIKE SRPSKE: Predviđeno preciznije definisanje članova Uredbe radi kvalitetnije primjene, a odnosi se na uslove, način, korisnike i postupak za korišćenje sredstava Kompenzacionog fonda

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske, s ciljem preciznijeg definisanja članova Uredbe radi kvalitetnije primjene, a odnosi se na uslove, način, korisnike i postupak za korišćenje sredstava Kompenzacionog fonda.

Više

PRIJEDLOG REBALANSA BUDŽETA RS ZA 2021. GODINU: Predviđeno više sredstava za podsticaje u privredi

Prijedlogom rebalansa budžeta Republike Srpske za 2021. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 7 miliona KM za podršku realizaciji projekata privrednih subjekata za nabavku savremenih tehnologija i opreme i razvoj i inovaciju novih ili značajno poboljšanje postojećih proizvoda, materijala i proizvodnih procesa.

Više

INICIJATIVE ZA UKIDANJE PARAFISKALNIH NAMETA U BIH

Parafiskalni nameti segment su koji otežava formiranje novih privrednih društava i obrta, a njihovo ublažavanje ili potpuno ukidanje dovelo bi do poboljšanja ekonomskih prilika u BiH. U Federaciji BiH dva kantona su već pokrenute inicijative za uvođenje tax free modela.

Više