Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O KOMPENZACIONOM FONDU REPUBLIKE SRPSKE: Predviđeno preciznije definisanje članova Uredbe radi kvalitetnije primjene, a odnosi se na uslove, način, korisnike i postupak za korišćenje sredstava Kompenzacionog fonda

28.09.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske, s ciljem preciznijeg definisanja članova Uredbe radi kvalitetnije primjene, a odnosi se na uslove, način, korisnike i postupak za korišćenje sredstava Kompenzacionog fonda.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi proširenja cilja Uredbe koji podrazumijeva pomoć u provođenju mjera prevencije, sprečavanja širenja infekcija virusima, dijagnostifikovanja, liječenja, rehabilitacije i zbrinjavanja lica oboljelih od virusa i postvirusnih rekonvalescenata, te saniranje posljedica nastalih usljed pojave zaraznih bolesti i poteškoća nastalih usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona (SARS-CoV-2). Predefinisanje cilja Uredbe izvršeno je radi isticanja podjednake važnosti finansiranja preventivnih radnji i mjera u postupku sprečavanja širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona, kao i finansiranja mjera i podsticaja sa ciljem saniranja nastalih posljedica.

Za sprovođenje mjera Vlade Republike Srpske u borbi protiv COVID-a 19, do sredine avgusta je ukupno isplaćeno 308 miliona KM, od kojih iz sredstava Kompenzacionog fonda 145,5 miliona KM.

Uredba sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 46/2020)donesena je 14. maja 2020. godine sa ciljem urgentnog djelovanja na saniranju posljedica i poteškoća koje privreda i javni sektor ima u svom poslovanju, a koje su nastale kao posljedica širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona. Uredbom je propisano osnivanje, status, djelatnost i organizacija Kompenzacionog fonda Republike Srpske, izvori sredstava za pružanje direktne pomoći, upravljanje i raspolaganje namjenskim sredstvima, te javnost rada, izvještavanje i nadzor nad prikupljanjem, dodjelom, odnosno raspoređivanjem sredstava.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 23.09.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija