Zastava Srbije

PRIJEDLOG REBALANSA BUDŽETA RS ZA 2021. GODINU: Predviđeno više sredstava za podsticaje u privredi

28.09.2021.


Prijedlogom rebalansa budžeta Republike Srpske za 2021. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 7 miliona KM za podršku realizaciji projekata privrednih subjekata za nabavku savremenih tehnologija i opreme i razvoj i inovaciju novih ili značajno poboljšanje postojećih proizvoda, materijala i proizvodnih procesa.

Navedena mjera se sprovodi u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske("Sl. glasnik RS", br. 52/2019 i 78/2020) i Uredbom o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021) na osnovu kojih je raspisan Javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja. Na Javni poziv prijavilo se 267 privrednih subjekata iz prerađivačke industrije. Izvršena je provjera opštih uslova, te analiza i vrednovanje dostavljenih investicionih projekata privrednih subjekata.

Navedenom analizom konstatovano je da ukupna vrijednost investicionih ulaganja za nabavku savremene tehnologije i opreme, privrednih subjekta koji ispunjavaju formalne uslove Javnog poziva, iznosi oko 63,7 miliona KM. Riječ je o privrednim subjektima koji zapošljavaju više od 20.000 radnika i koji su u 2020. godini ostvarili poslovne prihode u iznosu od oko 1,29 milijardi KM. U toku je izrada prijedloga rang liste, a nakon usvajanja iste uslijediće zaključivanje ugovora i dodjela sredstava.

U okviru mjera i aktivnosti planiranih u 2021. godini nastavljeno je sa programom podsticaja za povećanje plata radnika, dodjeljena su sredstva u iznosu od oko 5 miliona KM i u toku je obrada 543 zahtjeva privrednih subjekta, kao i izrada “Analiza primjene zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske" i “Analize mogućnosti smanjenja poreskog opterećenja rada na osnovu analize primjene Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske".

Prema usvojenoj Informaciji sa 138. sjednice Vlade Republike Srpske koju je izradilo Ministarstvo privrede i preduzetništva broj zaposlenih u Republici Srpskoj u 2020. godini je imao trend rasta u periodu 2016-2020. godina, te je u 2020. godini zabilježen najveći broj zaposlenih u Republci Srpskoj od 274.227 zaposlenih lica, što je više za 19.922 zaposlenih u odnosu na 2016. godinu.

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj je u 2020. godini iznosila 956 KM i realno je veća za 6,8% u odnosu na prethodnu godinu, dok je trend rasta plate nastavljen i u 2021. godini, pa je tako prosječna plata u avgustu 2021. godine iznosila 1.025 KM.

Tokom 2020. godine data je podrška privrednim subjektima u periodu pandemije virusa COVID-19 na bespovratnoj i kreditnoj osnovi u iznosu od 291,75 miliona KM, od čega je 178,17 miliona KM na bespovratnoj osnovi.

U okviru mjera i aktivnosti na poboljšanju poslovnog ambijenta u 2021. godini, nastavljeno je s rasterećenjem rada, te je usvojen set zakona kojima je omogućeno povećanje plata svim radnicima. Neoporezivi dio plate je povećan sa 500 na 700 KM, te je omogućena refundacija 100% bruto plate za radnice koje ostvaruju naknadu u periodu korišćenja porodiljskog odsustva.

Takođe, reprogramirane su poreske obaveze privrednih subjekata u ukupnom iznosu od oko 19,48 miliona KM, sprovedeno je sedam multilateralnih kompenzacija i cesija sa kojima je privreda rasterećena za 154,7 miliona KM, te su provođene aktivnosti na optimizaciji administrativnih procedura i smanjenja neporeskih davanja.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, 24.09.2021.

Naslov: Redakcija