Zastava Srbije

ZAKON O ŠUMAMA RS: Neustavne odredbe Zakona, u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo ovog entiteta

28.09.2021.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da pojedine odredbe Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 75/2008, 60/2013 i 70/2020) Republike Srpske nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I) i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo ovog entiteta.

Zakon o šumama RS-a je mijenjan nekoliko puta, a izmjena koja se odnosi na vrhovnog titulara šuma u ovom entitetu mnogima je bila sporna. Nova odluka Ustavnog suda BiH znači da je definitivni titular imovine šuma u RS-u zapravo država Bosna i Hercegovina.

"S obzirom na to da je na osnovu ranije prakse iz nekoliko odluka, od kojih je vodeća o statusu državne imovine BiH, Sud je zaključio da Republika Srpska kao entitet u okviru BiH nema ustavnu nadležnost za rješavanje pitanja državne imovine dok se to ne riješi odgovarajućim zakonom na nivou BiH", izjavio je registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan.

Apelaciju povodom Zakona o šumama RS-a je podnijelo sedam delegata Vijeća naroda RS-a (Mihnet Okić, Alija Tabaković, Džemaludin Šabanović, Faruk Đozić, Muris Čirkić, Ahmet Čirkić i Samir Baćevac) koji smatraju da su članovi tog zakona neustavni i štetni po BiH. Eksperti smatraju da je njihova reakcija i zakašnjela, te da je šteta već nastala zbog vlasničkog gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u RS-u.

Inače, šume i šumsko zemljište čine više od 70 posto teritorije bh. entiteta Republika Srpska.


IZVOR: Vebsajt Klix, 24.09.2021.

Naslov: Redakcija