Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 28. 09. 2016.

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA: Od 1. januara 2017. godine u RS prijave poreza po odbitku isključivo u elektronskom obliku i potpisane elektronskim potpisom . . . dalje

POZIV ZA UČEŠĆE U IZRADI REGISTRA FISKALNIH I PARAFISKALNIH DAVANJA U RS . . . dalje

MMF- BiH: Provesti reforme penzionog i radnog zakonodavstva . . . dalje

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH: Neće biti kašnjenja pri usvajanju budžeta . . . dalje

DELEGACIJA EU U BIH: Nadležne institucije da razmotre posljedice povrede odluke Ustavnog suda BiH . . . dalje

CIK BiH: Poziv biračima da provjere lokaciju svog biračkog mjesta . . . dalje

EU U BIH FINANSIRA PROJEKAT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA" . . . dalje

SVJETSKA BANKA: U BiH se prognozira ekonomski rast od 2,8% u 2016. godini, očekuje se i povećanje zaposlenosti . . . dalje