Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

EU U BIH FINANSIRA PROJEKAT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"


Evropska unija izdvojila je 4,5 miliona eura putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2012) da bi finansirala projekt nazvan "Jačanje vladavine prava" radi što efikasnije borbe protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije.

Projekt, čiji su korisnici agencije za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini, u neradne dvije godine će implementirati Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije i Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj Republike Austrije u saradnji s ministarstvima unutrašnjih poslova Hrvatske i Slovenije.

Početak implementacije projekta ozvaničen je današnjom konferencijom organiziranom u Sarajevu kada je rečeno da bi ovim projektom trebalo biti ostvareno devet rezultata koji se odnose na standarde obavljanja poslova u policijskim agencijama.

Radi se o postizanju jačanja mehanizama upravljanja ljudskim resursima, strateškom planiranju, provođenju kompleksnih istraga u slučajevima organiziranog kriminala i korupcije, primjeni posebnih istražnih tehnika, uvođenju cjeloživotnog učenja za policijske službenike, a radit će se i na uvođenju modernih informacionih tehnologija.

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH Khaldoun Sinno ekao je da se ovim projektom ujedininjuju eksperti iz država članica EU (Austrija, Hrvatska i Slovenija) koje rade s agencijama za provedbu zakona na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

- Važna odlika ovog projekta je međunarodna saradnja kao i saradnja između agencija u BiH. To se uklapa u aktivnosti iz Reformske agende. Ovaj projekt posmatramo kao još jedan korak naprijed BiH u pridruživanju EU koji će u konačnici biti od koristi građanima - naglasio je Sinno.

Generalni direktor Sekcije i Saveznog MUP-a Austrije Franz Einziger istakao je da se kriminalci ne zaustavljaju pred granicama, a sve veću opasnost predstavlja način na koji se oni povezuju, koristeći globalizaciju da bi putovali, komunicirali i izbjegavali hapšenja.

- Da bi se efektivno djelovalo protiv ovih prijetnji neophodno je sve snage okupiti u partnerstvo koje djeluju prekogranično. BiH je važan partner kada govorimo o borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma na zapadnom Balkanu - mišljenja je Einziger.

Pomoćnik ministra sigurnosti za međunarodnu saradnju i evropske integracije i voditelj projekta uime BiH Samir Rizvo pojasnio je da je opšti cilj projekta povećanje nivoa sigurnosti, ali i dostizanje standarda EU u oblasti unutrašnjih poslova.

Rizvo smatra da će ovaj projekt pomoći da BiH odgovori na upitnik koji će dobiti od Evropske komisije, ali i da što kvalitetnije kasnije pristupi procesu utvrđivanja pregovaračkih pozicija i razvijanju akcionog plana u Poglavlju 24.

Posebnu vrijednost ovog projekta, Rizvo vidi u činjenici da se svih 20 agencija iz sektora unutrašnjih poslova u BiH usaglasilo u procesu programiranja projekta, identificirani su zajednički prioriteti, ciljevi, mjere i aktivnosti koje treba postići.

Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara ovaj projekt nazvao je najznačajnijim za sve policijske agencije u BiH izražavajući uvjerenje da će se njime unaprijediti saradnja i poboljšati koordinacija da bi se efikasnije rješavali svi sigurnosni problemi, ali i poboljšao sigurnosni ambijent u BiH.

- Ovim projektom bit ćemo korak bliže našem zajedničkom cilju - punopravnom članstvu BiH u EU, pomoći će nam da uspješno otvorimo pregovaračka poglavlja koja se odnose na oblast unutrašnjih poslova, odnosno poglavlja 23. i 24. Nadam se da će u ne tako dalekoj budućnosti sve policijske agencije zajedno u cijelosti biti integrirane u evropsku porodicu - rekao je Čampara.

Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum je istaknuo da je intencija da se nakon dobrih praksi i razmjene informacija s ekspertima Evropske komisije unaprijedi zakonodavstvo i svakodnevni rad, dodajući da je potrebno uvažavati kompleksnost sigurnosne strukture u BiH jer je to najbolji način da svaki budući projekt ispuni svoju svrhu i očekivanja.

Inače Evropska komisija, s ovim 4,5 miliona eura vrijednim projektom, podržala je s 2,5 miliona eura nabavku infomacione-telekomunikacije opreme za policijske agencije u BiH iz istog projekta, a do kraja godine trebao bi početi projekt vrijedan 2,5 miliona eura koji će se baviti jačanjem borbe protiv pranja novca.

Osigurano je i dodatnih šest miliona eura koji se odnose na nabavku i isporuku opreme za sve policijske agencije u BiH, a ovih dana intenzivno se radi na programiranju paketa iz IPA-e 2017 gdje su također višemilioniski iznosi na raspolaganju sektoru unutrašnjih poslova.

U dijelu IPA-e II, koji se odnosi na period od 2011. do 2017. godine sektor unutrašnjih poslova dobio je više od 30 miliona eura podrške od Evropske komisije, a time su u stopostotnom iznosu iskorišteni raspoloživi fondovi Evropske komisije namijenjeni BiH za sektor unutrašnjih poslova.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 27.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772