Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

POZIV ZA UČEŠĆE U IZRADI REGISTRA FISKALNIH I PARAFISKALNIH DAVANJA U RS


Ministarstvo finansija Republike Srpske poziva građane, poslovne subjekte, organe javne uprave i lokalne samouprave, javna preduzeća, kao i sva druga zainteresovana lica, da do petka, 30. septembra, uzmu učešće u kreiranju tačnog i detaljnog Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja u Republici Srpskoj kako bi zajednički uticali na unapređenje poslovanja, konkurentnost i privredni rast u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske ima namjeru da donošenjem Zakona o poreskom sistemu i Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja, identifikuje sve javne prihode u Republici Srpskoj, izvrši sveobuhvatnu analizu tih prihoda, posebno neporeskih (parafiskalnih), te da naposljetku izvrši reformu neporeskih davanja u Republici Srpskoj.

Saradnja građana i poslovnih subjekata je od izuzetne važnosti za provođenje reforme neporeskih davanja u Republici Srpskoj, čiji bi rezultat trebao biti racionalizacija neporeskih davanja i smanjenje finansijskih i administrativnih barijera u poslovanju.

Nacrt Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja je izradilo Ministarstvo finansija Republike Srpske uz pomoć Projekta FAR Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a nakon uvrštavanja komentara i sugestija šire javnosti slijedi izrada Prijedloga Registra i upućivanje u dalju proceduru usvajanja.

Stoga Ministarstvo finansija poziva sva zainteresovana lica da dostave informacije Ministarstvu finansija o svim naknadama i taksama, te drugim davanjima, a koja nisu sadržana u Nacrtu Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja, kako bi u konačnici zajednički došli do krajnjeg cilja, racionalizacije i smanjenja administrativnih barijera u poslovanju u Republici Srpskoj.


Izvor: Ministarstvo finansija, 27.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772