Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA: Od 1. januara 2017. godine u RS prijave poreza po odbitku isključivo u elektronskom obliku i potpisane elektronskim potpisom


Poreska uprava Republike Srpske obavještava sve poreske obveznike i javnost da su svi isplatioci dohotka, odnosno uplatioci doprinosa obavezni da od 1. januara 2017. godine podnose mjesečne prijave poreza po odbitku isključivo u elektronskom obliku i potpisane elektronskim potpisom.

Riječ je obavezi propisanoj sa stupanjem na snagu Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava.

"Poreska uprava Srpske poziva poreske obveznike - pravna lica, preduzetnike i fizička lica, koji do sada nisu dobili elektronski sertifikat Poreske uprave, da podnesu zahtjev za njegovo izdavanje, te na ovaj način iskoriste pogodnosti elektronske komunikacije sa Poreskom upravom", saopšteno je iz Poreske uprave.

Elektronski sertifikat je poreskim obveznicima neophodan kako bi koristili elektronske usluge Poreske uprave Srpske. Potpisivanje Ugovora o pružanju usluga sertifikacije, te prijem i obrada zahtjeva za izdavanje elektronskih sertifikata i popratne dokumentacije, vrši se u svim mjesno nadležnim područnim jedinicama Poreske uprave.

Poreska uprava počela je da izdaje elektronske sertifikate poreskim obveznicima krajem jula, a riječ je o besplatnoj usluzi.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 27.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772