Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH: Neće biti kašnjenja pri usvajanju budžeta


Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izrazio je uvjerenje da će budžet institucija BiH za 2017. godinu biti usvojen do kraja 2016. godine te da neće biti kašnjenja.

Tokom susreta u Sarajevu s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), predvođenu šefom Misije Nadeemom Ilahijem, podvukao je da će na taj način biti osigurano funkcioniranje institucija BiH, posebno onih koje imaju značajnu ulogu u procesu europskih integracija.

Istaknuo je da su završene konsultacije s budžetskim korisnicima, te da očekuje da će Ministarstvo finansija i trezora BiH skladno zakonskim rokovima uputiti budžet početkom idućeg mjeseca u proceduru usvajanja.

Delegacija MMF-a boravi u BiH tokom prvog pregleda novog aranžmana koji je BiH zaključila s ovom financijskom institucijom, a ministar Bevanda informisao ih izaslanstvo MMF-a o aktivnostima koje su preuzete da bi se ispunile obaveze predviđene Pismom namjere u okviru prvog pregleda.

Bevanda je dodao da se ograničava zapošljavanje u institucijama BiH, te da je Vijeće ministara usvojilo odluke o visini osnovice na plaću i regres za iduću godine koje ostaju na istom nivou, što je planirano i Politikom plaća za četverogodišnji period.

Naveo je i da će se nastaviti sa uštedama koje su već postignute primjenom Pravilnika o korištenju službenih vozila, telefona i reprezentacije, ali i smanjenja troškova zakupa prostora jer su već kupljene i useljene zgrade za veći broj bh. institucija.

Misija MMF-a upoznata je i o aktivnostima preuzetim u procesu upravljanja javnim dugom jer je prvi put u BiH usvojena strategija koja se odnosi na ovu oblast i to u saradnji s entitetima.

Kako je rečeno set zakona koji se odnosi na trošarine je u parlamentarnoj proceduri, te je Bevanda podsjetio da se ovim izmjenama predviđa namjensko izdvajanje prihoda od trošarina za izgradnju autocesta i cesta u BiH, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Sagovornici su se složili da u fokusu svih aktivnosti treba biti otvaranje prostora za investicije i ekonomski rast, a tome će doprinijeti reformski zakoni i druge mjere koje su predviđene i Reformskom agendom i Pismom namjere, ali i saradnjom s drugim međunarodnim finansijskim institucijama.

S obzirom na to da se novi program s MMF-om razlikuje od dosadašnjih stand by aranžmana, reforme će biti sveobuhvatne čemu će biti prilagođeni i rokovi njihovog provođenja, te će Misija MMF-a ponovo boraviti u BiH u novembru da bi pripremili izvješće za Odbor ove međunarodne financijske institucije.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 27.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772