Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija, koji će stupiti na dužnost 1. decembra 2017. godine

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 25. i 26. oktobra 2017. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Više

TUŽILAŠTVO BIH: Razmatranje novih kriterijuma ocjenjivanja tužilaca

Predstavljeni su novi obrasci i kriterijumi koji će poboljšati sistem ocjenjivanja i omogućiti preciznije davanje godišnjih ocjena o radu tužilaca na sastanku tima tužilaca Tužilaštva BiH, koje je predvodila v.d. glavne tužiteljice Gordana Tadić, i predstavnika Odjela za pravosudnu upravu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV), saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Više

VLADA RS: Donijeta Odluka o izmjeni Odluke o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2017/2018 godinu

Vlada Republike Srpske donijela je 26.10.2017. godine, na 149. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o izmjeni Odluke o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2017/2018 godinu.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA: Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH traži hitno usvajanje Zakona

Dijalizirani i transplantirani pacijenti upozorili su, na mirnim protestima u nekoliko kantona, na nužno usvajanja izmjena i dopuna federalnog Zakona o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja ("Sl. novine FBiH", br. 75/2009) i na loše stanje u dijaliznim centrima u Federaciji BiH, posebno dijaliznih aparata za koje kažu da su zastarjeli.

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM REZERVNOM FONDU RS

Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je i usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske na Dvadeset drugoj sjednici, održanoj dana 18. oktobra 2017. godine, te donijela Zaključak, broj: 02/1-021-1104/17 od 18. oktobra 2017. godine, o upućivanju Nacrta zakona na javnu raspravu.

Više

MEMORANDUM O SARADNJI SAVJETA ZA STRANE INVESTITORE FBIH SA AGENCIJOM ZA PROMOCIJU STRANIH INVESTICIJA U BIH

Uklanjanje administrativnih i svih drugih prepreka koje stoje na putu stranim investitorima kako bi bila povećana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, teme su koje su dominirale na drugoj sjednici Savjeta za strane investitore Federacije BiH koju je vodio federalni ministar trgovine i predsjednik Savjeta Zlatan Vujanović.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772