Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija, koji će stupiti na dužnost 1. decembra 2017. godine

27.10.2017.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 25. i 26. oktobra 2017. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su:

 • Erdelić Dragoslav, na poziciju sudije Okružnog suda u Bijeljini;
 • Lazarević Siniša, na poziciju sudije Osnovnog suda u Bijeljini;
 • Okuka Jelena, na poziciju dodatnog sudije Osnovnog suda Sokolac;

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

 • Čano-Sejfović Belma, na poziciju sudije u Općinski sud u Sarajevu;
 • Vukajlović Dragan, na poziciju sudije u Općinski sud u Sarajevu;
 • Vojnović Mirela, na poziciju sudije u Općinski sud u Sarajevu;
 • Alibašić Ismet, na poziciju sudije u Općinski sud u Velikoj Kladuši;
 • Baraković Sabira, na poziciju dodatnog sudije u Kantonalni sud u Tuzli;
 • Hadžismailović Aid, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
 • Džerahović Medina, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
 • Rezo Željko, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona;
 • Kajić Marin, na poziciju stručnog saradnika u Općinski sud u Bugojnu;

Pri donošenju Odluke o imenovanju VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. decembra 2017. godine.

Tokom sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća povodom 3. tačke Dnevnog reda sjednice pod nazivom "Informacija Centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske", usvojeni su sljedeći zaključci:

Vijeće je usvojilo zaključak da se "Informacija Centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske", zajedno sa prilozima, dostavi na nadležno postupanje Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a BiH te od njega zahtjeva prioritetno postupanje po istoj.

 

Vijeće je usvojilo zaključak da se "Informacija Centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske", zajedno sa prilozima, dostavi Tužilaštvu BiH na nadležno postupanje.

Vijeće je usvojilo zaključak da se od tužilaštava u BiH zatraže sljedeći podaci:

 - da li se protiv bilo kojeg sudije ili tužioca navedenog u "Informaciji Centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske" ili bilo kojeg drugog sudije ili tužioca u BiH, vodi istraga, odnosno krivični postupak;

 - zatražiti podatke o licima optuženim za ratne zločine, njihovoj nacionalnosti i pravnim kvalifikacijama koje su im stavljene na teret, sa posebnim osvrtom na zločin protiv čovječnosti.

Vijeće je usvojilo zaključak da se od sudova u BiH koji su nadležni za postupanje u predmetima ratnih zločina zatraže podaci o nacionalnosti lica pravosnažno oslobođenih i osuđenih za ratne zločine, pravnoj kvalifikaciji za koje su osuđeni, te visinama kazne.

Vijeće je usvojilo zaključak:

a) VSTV će zatražiti od Ministarstva pravde BiH, Savjeta ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH da, po hitnoj proceduri, izvrše dopunu člana 44. Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu bosne i hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2004, 93/2005 i 48/2007) u smislu uvođenja izuzetne mogućnosti za razrješenje sudije ili tužioca bez provedenog disciplinskog postupka.

b) Stalna komisija za legislativu VSTV-a BiH, uz podršku Odjela za pravna pitanja VSTV-a BiH, će pripremiti sadržaj odredbe koji će biti dostavljen kao prijedlog Ministarstvu pravde BiH, Savjetu ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH, a koji će zadovoljiti sve neophodne pravne standarde i zahtjeve Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava.

Povodom reakcija predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske i Republike Srbije na prvostepenu presudu Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom postupku protiv Nasera Orića, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) izdaje slijedeće saopštenje:

Sudije su nezavisne u postupanju i donošenju odluka, te sude i presuđuju na osnovu Ustava i zakona. Oni su slobodni u zastupanju svog shvatanja, utvrđivanju činjenica i primjeni prava i nisu dužni da ikome objašnjavaju svoja pravna shvatanja i utvrđeno činjenično stanje, izuzev u obrazloženju odluke. Ishode sudskih postupaka sudije ne mogu i ne smiju prilagođavati očekivanjima i shvatanjima zakonodavne i izvršne vlasti.

Svako komentarisanje nepravomoćnih sudskih odluka od strane predstavnika političke vlasti je neprihvatljivo i, u pravilu, predstavlja pritisak na rad suda i zadiranje u nezavisnost i samostalnost sudske vlasti.

Pozivi na ukidanje Suda Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, nagovještavanje mjera koje bi za posljedicu imale pravnu nevažnost odluka navedenih pravosudnih institucija na području Republike Srpske te poziv sudijama srpske nacionalnosti da napuste Sud Bosne i Hercegovine predstavljaju neprimjeren pritisak na pravosudne institucije na nivou države, stoji u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 26.10.2017.

Naslov: Redakcija