Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA: Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH traži hitno usvajanje Zakona

27.10.2017.


Dijalizirani i transplantirani pacijenti upozorili su, na mirnim protestima u nekoliko kantona, na nužno usvajanja izmjena i dopuna federalnog Zakona o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja ("Sl. novine FBiH", br. 75/2009) i na loše stanje u dijaliznim centrima u Federaciji BiH, posebno dijaliznih aparata za koje kažu da su zastarjeli.

Predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH (UDiTB FBiH) Tomislav Žuljević ukazao je na težak položaj pacijenata.

Najavio je da će, ako u ovoj godini ne dođe do značajnijih promjena kad je u pitanju transplantacijski program i njihovi drugi zahtjevi, već od početka nove kalendarske godine početi pripreme za "dolazak pred zgradu Parlamenta FBiH gdje će ostati do ispunjenja zahteva.

Žuljević kaže da sadašnji Zakon u suštini nije loš, ali da bi novi bio mnogo bolji i afirmativniji.

- Imat ćemo registar ne darivatelja, niko nikoga ne prisiljava da bude darivatelj. Ako neko nije u tom registru, automatski je potencijalni darivatelj, ali uvijek se pita obitelj. Čak je u novi prijedlog izmjene i dopune Zakona ušao članak 30a gdje doslovno stoji da se "nikad ne smije transplantirati organ ako nije obavljen razgovor sa obitelji i ako se nije dobila dozvola za eksplantaciju - naglasio je.

U BiH ima oko tri hiljade ljudi na dijalizi, od čega u Federaciji BiH oko dvije hiljade. Na listi čekanja na transplantaciju je njih nešto više od 200. Žuljević misli da listu čekanja treba ažurirati, a od broja ljudi na dijalizi u FBiH moralo bi ih biti minimalno 800 do 900 na listi čekanja za transplantaciju bubrega. Spomenuo je i sve one koji čekaju transplantaciju i drugih organa.

Vlada Federacije BiH utvrdila je 19. oktobra i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. To je učinjeno nakon što je Federalno ministarstvo zdravstva dobilo inicijativu Udruženja dijaliznih i transplantiranih bolesnika FBiH u kojoj je ukazano na određene nedostatke Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja koji bitno ograničavaju mogućnosti darivanja organa i njihova korištenja u svrhu transplantacije.

Udruženje skreće pažnju i na nepovoljan položaj dijaliznih pacijenata, teške uvjete u kojima se dijaliza odvija, te na činjenicu da se broj tih pacijenata stalno povećava.

Udruženje napominje da je potrebno intervenirati u postojećem Zakonu s ciljem osiguranja tzv. "pretpostavljenog pristanka". Time se dozvoljava uzimanje organa i tkiva sa umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja pod uvjetom da se darivatelj za života nije tome izričito protivio, ali napominju, uvijek će se obavljati razgovor sa članovima obitelji preminule osobe.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 26.10.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija