Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MEMORANDUM O SARADNJI SAVJETA ZA STRANE INVESTITORE FBIH SA AGENCIJOM ZA PROMOCIJU STRANIH INVESTICIJA U BIH

27.10.2017.


Uklanjanje administrativnih i svih drugih prepreka koje stoje na putu stranim investitorima kako bi bila povećana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, teme su koje su dominirale na drugoj sjednici Savjeta za strane investitore Federacije BiH koju je vodio federalni ministar trgovine i predsjednik Savjeta Zlatan Vujanović.

Ovo savjetodavno tijelo, koje je Vlada FBiH imenovala u januaru ove godine, ima za cilj pomaganje i podsticanje stranih investicija i unapređenje ukupnog poslovog ambijenta za investitore i potpuniju koordinaciju i saradnju institucija federalnog, kantonalnog i lokalnog nivoa u oblasti investiranja.

Kako je u informaciji o aktivnostima Savjeta od njegovog osnivanja istakao predsjednik Vujanović, urađeno je dosta na stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja, te istakao probleme koji se pojavljuju u praksi i koje je neophodno izbjeći kako bi se što lakše privukli strani investitori.

Zamjenik predsjednika Savjeta i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić, govorio je o rezultatima sastanka s grupom njemačkih investitora koji pokazuju sve veće interesovanje za ulaganje na naše tržište, posebno na području metalne industrije.

Data je i saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Savjeta i Agencije za promociju stranih investicija u BiH.

U veoma otvorenoj raspravi razmijenjena su i mišljenja članova Savjeta koji dolaze s različitih nivoa vlasti o potrebi koordinacije aktivnosti kako bi se došlo do najboljih rješenja i kvalitetno promoviralo tržište Federacije BiH za potencijalne ulagače.

Svoje aktivnosti prezentirala je i Agencija za promociju stranih investicija u BiH (FIPA), s posebnim naglaskom na izvještaj o provedenim programima postinvesticione podrške ulagačima.

Vijeće stranih investitora BiH upoznalo je Savjet i sa aktuelnim primjerima poslovnih barijera u praksi koje su im uputili strani investitori. Istaknuti su problemi vezani za Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 39/2014) za koji je rečeno da je koncipiran tako da stavlja u istu ravan kvalitet i nekvalitet, s neopravdano dugim rokovima rješavanja žalbi nakon tendera, do pitanja povećanja akciza na duhan i nekih zakonskih rješenja koja stoje na putu uspješnijem poslovanju sadašnjih i budućih stranih investitora.

Uz informaciju o najznačajnijim aktivnostim Privredne komore FBiH vezanim za promociju ulaganju u FBiH, potpredsjednik ove asocijacije Mirsad Jašarspahić je istakao da se u međunarodnoj javnosti često pojavljuje negativna i neobjektivna slika poslovne klime u BiH, te potrebu da se aktivnijim medijskim pristupom afirmiraju pozitivni koraci i trendovi kada je riječ o poboljšanju poslovnog ambijenta u našoj zemlji.

Na sjednici je posebno istaknut značaj saradnje s međunarodnim finansijskim institucijama, kao što je Međunarodna finansijska korporacija (IFC) koja je članica grupacije Svjetske banke.

Kao jedan od problema koji koči i opterećuje ukupnu poslovnu klimu u BiH naglašeno je postavljanje barijera u trgovini među entitetima koji je posebno vidljiv kroz uredbu Vlade RS o zabrani prometa hemijskih proizvoda ukoliko proizvođači iz Federacije BiH nisu registrovali svoje kompanije ili osnovali poslovne jedinice u ovom entitetu. Članovi Savjeta su se složili da se u rješavanje ovog vrlo značajnog problema, pored ostalih, svakako treba uključiti i Vijeće ministara BiH.

Predsjednik Vujanović na kraju je istakao da sve sugestije i prijedlozi članova Savjeta mogu biti upućeni i putem foruma koji je otvoren na web stranici Federalnog ministarstva trgovine. 


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 26.10.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772