Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 27. 07. 2016.

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: VSTS će razmatrati analizu procesuiranja ratnih zločina na nivou BiH koju je uradila britanski sudija Džoana Korner . . . dalje

USTAVNOPRAVNA KOMISIJA DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Podržani prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH i o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije . . . dalje

PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA U BIH, O IZMJENI ZAKONA O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVANJA U BIH I O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RAČUN I RASPODJELI PRIHODA: Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH utvrdila ustavni osnov za povećanje akciza na gorivo . . . dalje

PRIJEDLOZI ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: Predviđeno je da Narodna skupština Skupština RS, na prijedlog Vlade RS, može da raspusti lokalni parlament u slučaju neuspjelog opoziva načelnika ili gradonačelnika. Novina je da će gradovi imati pravo na pravno zastupanje svojih sporova, i da to više neće raditi Pravobranilaštvo . . . dalje

SASTANAK INTERRESORNOG TIJELA VLADE RS ZA PODRŠKU LICIMA SA INVALIDITETOM 27. JULA 2016. GODINE: Razmatranje prednacrta Strategije za izjednačavanje mogućnosti lica sa invaliditetom od 2016. do 2026. godine sa akcionim planovima . . . dalje

AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE BIH: 2015. godine Agencija je primila124 prijave sa indicijama koruptivnog ponašanja u entitetskim i institucijama BiH, dok je samo u jednom pokrenuto suđenje . . . dalje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772