Zastava Srbije

PRIJEDLOZI ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: Predviđeno je da Narodna skupština Skupština RS, na prijedlog Vlade RS, može da raspusti lokalni parlament u slučaju neuspjelog opoziva načelnika ili gradonačelnika. Novina je da će gradovi imati pravo na pravno zastupanje svojih sporova, i da to više neće raditi Pravobranilaštvo


Prijedlogom zakona o lokalnoj samoupravi predviđeno i da se u svakom momentu može testirati da li gradonačelnici i načelnici opština imaju povjerenje građana, izjavila je ministarka lokalne uprave i samouprave Republike Srpske, Lejla Rešić.

"Ideja je da imamo i mogućnost da neko bude sankcionisan ukoliko ne radi svoj posao, jer je činjenica da građani trpe najveću štetu ako ne bude skupštinskih zasjedanja više od dvije ili tri godine. Tu nema zaštite prava građanina i ako neko nije spreman, onda ne zaslužuje da radi to što radi. Građanima treba dati mogućnost da jasno i glasno kažu šta oni o tome misle", istakla je Rešićeva.

Prijedlogom novog zakona omogućeno je i da Narodna skupština Skupština Republike Srpske, na prijedlog Vlade, raspusti lokalni parlament u slučaju neuspjelog opoziva načelnika ili gradonačelnika.

Vlada Republike Srpske utvrdila je 22. jula 2016. godine Prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi i Prijedlog zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Primjenom ovih zakona trebalo bi se stati u kraj samovolji pojedinih načelnika i lokalnih vlasti, odblokirati rad opštinskih parlamenata i početi sa ispunjavanjem obaveza prema građanima.

Novina je da će gradovi imati pravo na pravno zastupanje svojih sporova, i da to više neće raditi Pravobranilaštvo, dodala je Rešić.

Ona je rekla da "ukoliko u zakonom propisanom roku ne bude usvojen budžet, a to je 30. jun naredne godine, tada iscrpljujemo i Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012, 52/2014, 103/2015 i 15/2016) ".

Drugi razlog je, prema njenim riječima, ako nikada ne dođe do konstituisanja lokalnog parlamenta, a pod konstituisanjem se podrazumijeva izbor predsjednika skupštine.

"Ako iz bilo kog razloga ne dođe do skupštinskog zasjedanja u roku od šest mjeseci, jer je zakonom propisana na dva mjeseca i ukoliko dođe do opoziva načelnika ili gradonačelnika koji ne uspije", rekla je ministarka Rešić.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i RTRS, 26.7.2016.