Zastava Srbije

AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE BIH: 2015. godine Agencija je primila124 prijave sa indicijama koruptivnog ponašanja u entitetskim i institucijama BiH, dok je samo u jednom pokrenuto suđenje


Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH primila je 2015. godine 124 prijave sa indicijama koruptivnog ponašanja u entitetskim i institucijama BiH, ali je u većini slučajeva ostalo nepoznato da li ima elemenata za pokretanje krivične istrage, dok je samo u jednom pokrenuto suđenje.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Sead Lisak istakao je u godišnjem izvještaju da su sve podneske dostavili na postupanje relevantnim institucijama, ali da su u samo 42 slučaja dobili odgovor nadležnih institucija u vezi sa proslijeđenim prijavama.

- U 21 slučaju prijave su bile neosnovane ili su nadležne institucije donijele naredbu o nesprovođenju istrage. U 16 predmeta prijava je bila osnovana i sprovedene su ili još traju mjere iz nadležnosti institucija. U jednom predmetu trenutno se vodi sudski postupak, dok su se u četiri predmeta institucije oglasile nenadležnim za dalje postupanje - naveo je Lisak.

U izvještaju Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH navedeno je da je protiv policijskih agencija na nivou BiH, kantonalnih i entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i policijskih uprava pod njihovom nadležnošću primljeno deset prijava.

- Riječ je o koruptivnim krivičnim djelima, pritužbama na rad rukovodilaca i policijskih službenika, zloupotrebama službenog položaja, diskriminaciji i mobingu, podmićivanju policijskih službenika, odavanju tajnih podataka, nepravilnosti u radu i u sprovođenju javnih oglasa za zapošljavanje - istaknuto je u izvještaju.

Protiv Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH i sudova i tužilaštava u RS i FBiH podneseno je devet prijava koje ukazuju na korupciju. Prijave su se odnosile na zloupotrebu službenog položaja, nepravilnosti u radu službenika i sprovođenje javnih oglasa. Pritužbi je bilo i na rad sudija i u vezi sa donošenjem tužilačkih naredbi o nesprovođenju istrage.

Protiv ministarstava na nivou BiH i entitetskih stiglo je šest prijava koje se odnose na nelegalno izdavanje odobrenja za izgradnju objekata, zloupotrebu službenih ovlašćenja, primanje dara i drugih oblika koristi i diskriminaciju.

Protiv rukovodilaca i zaposlenih u javnim preduzećima, zavodima, fondovima, službama za zapošljavanje i aerodromima upućeno je 46 prijava sa indicijama da su upleteni u kolo korupcije. Prijave su se najčešće odnosile na sprovođenje postupka izbora rukovodiolaca, zloupotrebu službenog položaja, primanje mita, mobing, javne nabavke i prijave u vezi sa zapošljavanjem.

Na udaru uzbunjivača našli su se i poreznici protiv kojih su primljene četiri prijave. U tri slučaja prijavljeni su inspekcijski organi, a na obrazovne ustanove se odnosilo 11 slučajeva. Protiv opština primljeno je 14 prijava, zdravstvenih ustanova na svim nivoima šest, a banaka i privatnih preduzeća 15 prijava.

Lisak je u izvještaju istakao da su zbog unapređenja postupanja sa prijavama o indicijama korupcije u saradnji sa razvojnim programom UN u BiH izradili bazu podataka, prateći softver za prijavu korupcije i zaštitu onih koji podnose prijave, te da će ta baza uskoro biti na raspolaganju nadležnim institucijama.

Predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović kaže da izvještaj Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, kao i u slučaju drugih institucija, pokazuju samo privid rada i nepostojanje stvarne borbe protiv korupcije u BiH.

- Tu se otkrije i sankcioniše manje od pet odsto slučajeva korupcije. Kada su korumpirani pravosuđe i druge institucije vlasti, političke partije, izbori, predstavnici međunarodne zajednice i mnogi drugi, onda je borba protiv korupcije borba protiv vjetrenjača - kaže Dejanović.

Istakao je da je promjena korumpiranog sistema osnovni uslov za borbu protiv korupcije u BiH, ali da to još nisu shvatile mnoge organizacije civilnog društva, navodeći da one godišnje troše milione maraka na aktivnosti koje nemaju veze sa stvarnom borbom protiv korupcije.

Zakonom je omogućena zaštita lica koja prijavljuju korupciju, a Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH je prošle godine primila deset zahtjeva za dodjelu statusa zaštićenog prijavljivača korupcije.

Utvrđeno je da u sedam slučajeva ne postoje uslovi za dodjelu statusa zaštićenog prijavljivača korupcije, dok u nekim od tih slučajeva na podnosioce nije mogao da bude primijenjen zakon. U dva predmeta dodijeljena je zaštita, dok je jedan zahtjev u fazi obrade. U jednom slučaju donesena je instrukcija o otklanjanju štetnih radnji učinjenih prema zaštićenoj osobi zbog prestanka radnog odnosa u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Podnesene prijave u 2015. godini

46 - javna preduzeća, fondovi i zavodi

15 - banke i privatna preduzeća

14 - opštine

11 - obrazovne ustanove

10 - policija

9 - VSTS, sudovi i tužilaštva

6 - zdravstvene ustanove

4 - poreske uprave

3 - inspekcija


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Goran Maunaga, 26.07.2016.