Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNOPRAVNA KOMISIJA DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Podržani prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH i o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije


Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH podržala je 26. jula 2016. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom državnog parlamenta.

Kako navodi predlagač, razlog za njegovo donošenje je usklađivanje sa Zakonom o ravnopravnosti polova u BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 16/2003) i Zakonom o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik BiH", br. 59/2009), kao i dosljedno poštovanje principa nediskiminacije propisanog Ustavom BiH.

Predloženim zakonskim rješenjem se, između ostalog, predviđa da se pri imenovanju Vijeća za sport, koje ima ukupno 17 članova, a imenuje ga Vijeće ministara BiH, osigura ravnopravna zastupljenost spolova. Navodi se da rodna ravnopravnost postoji ukoliko je u Vijeću jedan od spolova zastupljen najmanje 40 posto.

Također, predloženi zakon predviđa da se prilikom predlaganja budžeta sektora za sport, koristi rodno odgovorno budžetiranje.

Ustavnopravna komisija je utvrdila usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog ovog zakona s oznakom "E" kao potvrdom određene usklađenosti s pravnom stečevinom Evropske unije u ovoj oblasti.

Kako je ranije navedeno iz Vijeća ministara BiH, riječ je o reformskom zakonu kojim BiH uređuje ovu oblast i ispunjava međunarodno preuzete obaveze u oblasti nezakonite proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem.

Donošenje ovog zakona omogućit će lakše i jednostavnije praćenje trgovine oružjem i ojačati institucije u borbi protiv nelegalne trgovine oružjem te osigurati čvršću saradnju s drugim državama u procesu praćenja označenog oružja i municije.

Ovim zakonom se, između ostalog, propisuje obaveza proizvođača oružja ili municije u BiH da ih označi u toku proizvodnje jedinstvenom proizvodnom oznakom. Istovremeno se propisuje obaveza uvoznika da u zakonskom propisanom roku, nakon završene carinske procedure, a prije stavljanja uvezenog oružja i municije u promet, upotrebu ili korištenje, osigura stavljanje oznaka propisanih ovim zakonom.

Ustavnopravna komisija Doma naroda odlučila je da od Kolegija Doma zatraži produženje roka od 30 dana za dostavljanje mišljenja o Prijedlogu zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 26.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772