Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Privremeno se zatvaraju aerodromi za putnike u Bosni i Hercegovini. Usvojen Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodne obaveze za 2020. godinu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Prijedlog odluke o privremenom zatvaranju međunarodnih graničnih prijelaza u zračnom prometu za promet putnika u Bosni i Hercegovini, a čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.

Više

OBUSTAVA MEĐUGRADSKOG JAVNOG PREVOZA U RS: Zaključak se primjenjuje do 30. marta 2020. godine

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak kojim se obustavlja javni prevoz lica u drumskom saobraćaju na republičkim autobuskim linijama preko 50 kilometara u vrijeme trajanja vanredne situacije.

Više

NAREDBE FEDERALNOG ŠTABA O KRETANJU GRAĐANA NA OTVORENOM PROSTORU

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Sl. novine FBiH", br. 39/2003, 22/2006 i 43/2010) i odluke Vlade FBiH, Federalni štab civilne zaštite donio je niz novih naredbi kojim će se pokušati suzbiti širenje koronavirusa na području FBiH.

Više

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO: Ukinuta zabrana zapošljavanja u javnom sektoru

Skupština Kantona Sarajevo stavila je van snage zabranu zapošljavanja u javnom sektoru zbog novonastale situacije vezane za pojavu koronavirusa.

Više

VLADA KANTONA SARAJEVO: Skraćeno radno vrijeme prodavnica i apoteka

Vlada Kantona Sarajevo je održala vanrednu sjednicu na kojoj je raspravljano o mjerama sprečavanja širenja koronavirusa. Donesena je odluka da se radno vrijeme svih prodajnih objekata na području Kantona Sarajevo ograniči do 16:30 sati, a vrijeme do zabrane kretanje potrebno je iskoristiti da se svi vrate kućama.

Više