Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO: Ukinuta zabrana zapošljavanja u javnom sektoru

25.03.2020.


Skupština Kantona Sarajevo stavila je van snage zabranu zapošljavanja u javnom sektoru zbog novonastale situacije vezane za pojavu koronavirusa.

Sjedinici Skupštine Kantona Sarajevo zbog novonastale situacije u vezi s koronavirusom prisustvovalo je samo 20 zastupnika, odnosno većina potrebna za usvajanje odluka. Dnevni red usvojen je jednoglasno i to aklamacijom.

Zastupnik Elmedin Konaković predložio je da se zaključak o moratoriju stavi van snage zbog potrebe za angažmanom ljudi u javnom sektoru zbog novonastale situacije. Predsjedavajući Skupštine KS Mirza Čelik ukazao je da je ranije dogovoreno na sjednici Kolegija Skupštine KS da Vlada KS napravi zaključak u vezi s tim.

Tim povodom zastupnicima se obratio premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić koji je rekao da Vlada KS predlaže stavljanje moratorija van snage zbog alarmantne situacije i potrebe popunjavanja broja službenika prije svega u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Predložio je i da se odredi kako se nikakvo zapošljavanje ne može vršiti bez prethodne saglasnosti Vlade KS.

Zaključak je podržalo 19 zastupnika u Skupštini KS.

Inače, moratrij je uveden na sjednici Skupštine KS održanoj 25. februara 2020. godine i to na prijedlog SDA. Moratorijem je Vladi KS i resornim ministarstvima zabranjeno davanje saglasnosti za prijem u radni odnos uposlenika na određeno i neodređeno vrijeme u organima uprave KS, zavodima, direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlastima na teritoriji Kantona, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač KS te u privrednim subjektima u kojima Kanton učestvuje s 50 posto ukupnog kapitala.

Skupština je tada obavezala navedene javne subjekte da ponište javne konkurse za prijem u radni odnos koji su u toku, kao i da obustave prijeme u radni odnos bez javnog konkursa, a sve prema ranije dobivenim saglasnostima nadležnih organa.


IZVOR: Vebsajt Klix, 23.03.2020.

Naslov: Redakcija