Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA: Predviđeno da se ukidaju sudske takse za podnesak kojim se traži uvjerenje i sudske takse za izdato uvjerenje, kao i sudske takse za podnesak kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda i sudske takse za izdati jedinstveni pristupni kod

25.03.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama.

Odredbama ovo zakona, između ostalog, predviđeno je da se sudske takse ukidaju za podnesak kojim se traži uvjerenje i sudske takse za izdato uvjerenje, kao i sudske takse za podnesak kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda i sudske takse za izdati jedinstveni pristupni kod.

Izmjenama i dopunama pristupilo se u skladu sa načelima poreskog sistema iz Zakona o poreskom sistemu Republike Srpske("Sl. glasnik RS", br. 62/2017), kako bi se uticalo na poboljšanje poslovnog okruženja, povećanje ekonomske aktivnosti i razvijanje konkurentnosti privrede Republike Srpske.

Propisuje se visina sudske takse za vršenje rezervacije poslovnog imena poslovnog subjekta u skladu sa članom 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019).

Izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, osnivači odnosno članovi uprave prilikom osnivanja novog poslovnog subjekta odnosno njegove promjene, mogu da kod nadležnog registarskog suda rezervišu poslovno ime pod kojim žele da osnuju poslovni subjekat, te se propisuje visina sudske takse, koja odgovara visini troškova rada postupajućih lica u određenom postupku i ostalih troškova pružanja usluge prema fizičkim i pravnim licima prilikom rezervacije poslovnog imena.

Pored navedenog, ovim zakonom se oslobađaju plaćanje sudske takse na podneske i sve odluke u postupcima koje vode korisnici besplatne pravne pomoći i na podneske i sve odluke u postupcima koje vode lica radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.03.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija