Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOZI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I O OBEZBJEĐENJU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU RS: Pooštreni su procesi inspekcijskog nadzora i kaznene politike za utvrđene negativne pojave, kao što su nepravilnosti prilikom izdavanja visokoškolskih isprava

25.03.2020.


Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o visokom obrazovanju i Prijedlog zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske.

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Srpske Srđan Rajčević rekao je da su prijedlozima ovih zakona dodatno pooštreni procesi inspekcijskog nadzora i kaznene politike za utvrđene negativne pojave, kao što su nepravilnosti prilikom izdavanja visokoškolskih isprava.

"Inspekcijski nadzor je pooštren tako što su iskorištene mogućnosti date Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 13/2002, 87/2007 - ispr., 50/2010 i 66/2018), kao što su inspekcijska rješenja o zabrani rada visokoškolskih ustanova i brisanja iz registra, uz mogućnost pokretanja upravnog spora", rekao je ministar Rajčević.

On je napomenuo da žalba na rješenje prosvjetnog inspektora neće odgađati izvršenje rješenja.

Miistar Rajčević je istakao da su sprovedene i javne rasprave o ovim zakonima, te da je uvažena većina sugestija koje su iznijeli predstavnici akademske zajednice, studentskih organizacija, Savjeta za razvoj visokog obrazovanja, te zainteresovane grupe i pojedinci.

On je dodao da su, na osnovu konsultacija sa Ministarstvom pravde, maksimalno pooštrene i novčane kazne za prekršaje, te će u skladu sa prirodom prekršaja biti izricane maksimalne kazne, kako za visokoškolske ustanove, tako i za odgovorna lica unutar ustanove.

"Novina je i zakonsko omogućavanje pojedinih oblika nastave na daljinu, uz obavezu polaganja ispita u sjedištu visokoobrazovne ustanove, u skladu sa dozvolom za rad", rekao je ministar Rajčević.

On je istakao da ova zakonska rješenja idu u pravcu ostvarenja ciljeva reformskog procesa, odnosno velikog pospremanja u sistemu visokog obrazovanja.

"Nadležni organi će, u skladu sa pravnim mehanizmima, stupanjem na snagu ovih zakona krenuti u rigorozan obračun sa negativnim pojavama u visokom obrazovanju, i to bez izuzetaka", naglasio je ministar Rajčević.

Prema njegovim riječima, Zakonom o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske izjednačen je proces početne akreditacije sa licenciranjem.

"Više neće biti slučajeva da visokoškolske ustanove koje nisu prošle proces akreditacije mogu izdavati visokoškolske isprave. To je značajna novina", rekao je ministar Rajčević.

On je dodao da je novim zakonskim rješenjima studentima vraćeno pravo odlučivanja prilikom izbora rektora na Univerzitetu.

"To su bile neke od primjedbi koje smo čuli na javnim raspravama, te smo vratili pravo studentima da odlučuju u skladu sa onim procentom kojim im je dozvoljeno učešće u radu senata, da odlučuju i o izboru rektora", rekao je ministar Rajčević.

On je napomenuo da su ovim zakonskim rješenjima studenti izuzeti iz procesa odlučivanja prilikom izbora u naučno-nastavna zvanja.

Ministar Rajčević je rekao i da je svakodnevno u kontaktu sa rektorima univerziteta u Istočnom Sarajevu i Banjaluci, sa kojima razmatra mogućnosti odvijanja onlajn nastave i omogućavanja konsultacija studenata i akademskog osoblja.

"Izdao sam instrukciju svim visokoškolskim ustanova u Srpskoj, kojim se omogućava odvijanje nastave na daljinu, u skladu sa tehničkim mogućnostima kojima raspolažu fakulteti i univerziteti", naveo je ministar Rajčević.

On je dodao da Ministarstvo trenutno razmatra i mogućnost uspostavljanja sistema javnog rangiranja kvaliteta visokoškolskih ustanova, koji će istovremeno poslužiti i poslodavcima prilikom zapošljavanja, kako domaćih, tako i visokoškolskih ustanova iz Federacije BiH.

"Apelujem da kolege iz FBiH i kantona prate ovu novu praksu Republike Srpske, da bi ona bila ujednačena u cijeloj BiH ii da bi bio poboljšan kvalitet nastave", rekao je ministar Rajčević.

On je dodao da će u suprotnom Republika Srpska biti prinuđena da pronađe zakonske mogućnosti da takve visokoškolske ustanove i isprave koje one izdaju tretira u okviru obaveznog procesa priznavanja, odnosno nostrifikacije.

"Nećemo dozvoliti da značaj reformskog procesa u sektoru visokog obrazovanja u Republici Srpskoj ostane umanjen, zbog izostanka napora za unapređenje kvaliteta u drugom dijelu BiH", poručio je ministar Rajčević.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.03.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija