Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 23.03.2016.

TUŽILAŠTVO BIH: Pokrenuto nekoliko istraga u vezi sa usvajanjem ili neusvajanjem zakonskih akata i primjenom sudskih odluka u institucijama BiH . . . dalje

DOM NARODA PSBIH: Usvojeni prijedlozi zakona o štrajku zaposlenih u institucijama BiH, o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, o dopunama Zakona o odlikovanjima BiH . . . dalje

IZMJENE IZBORNOG ZAKONA I ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA BIH ULAZE U PARLAMENTARNU PROCEDURU . . . dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 23. MARTA 2016. GODINE . . . dalje

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BIH: Na izborni proces negativno utiču nedovoljna kadrovska popunjenost, loši uslovi na biračkim mjestima i uticaj političkih partija . . . dalje