Zastava Srbije

IZMJENE IZBORNOG ZAKONA I ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA BIH ULAZE U PARLAMENTARNU PROCEDURU


Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH uputiće u narednih dva dana u parlamentranu proceduru prijedloge izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH i Zakona o finansiranju političkih stranaka BiH, najavio je predsjedavajući Radne grupe Branko Petrić.

On je rekao da su usaglašena 32 amandmana na Izborni zakon i devet amandmana na Zakon o finansiranju političkih stranaka.

"U ovoj fazi radna grupa je završila rad. U roku od dan-dva, biće potpisan kompletan materijal i od ovlaštenih predlagača upućen u parlamentarnu proceduru", rekao je Petrić.

Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH 16. marta je u Sarajevu završila pripreme prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH i Zakona o finansiranju političkih stranaka BiH, koji su, prema izjavama članova radne grupe, uglavnom tehničke prirode i treba da omoguće lakše sprovođenje predstojećih lokalnih izbora.

Petrić je ranije ocijenio da se najznačajnije promjene odnose na podizanje unutarstranačkog cenzusa za osvajanje mandata na stranačkoj listi i iznose 15 odsto za lokalne izbore i 30 odsto za opšte. "To će doprinijeti reprezentativnosti izabranih kandidata, odnosno smanjiti potrebu i mogućnost izbornog inženjeringa na otvorenoj listi jer je otvorena lista koja se kod nas primjenjuje tome veoma podobna."

On je dodao da se dogovorenim izmjenama mijenja polna struktura na podnesenim kandidatskim listama, na kojima će ostati zakonski limit od najmanje 40 odsto manje zastupljenog pola, ali se uvodi veća sloboda polnog strukturisanja na otvorenoj listi


Izvor: Vebsajt RTRS, 22.03.2016.