Zastava Srbije

TUŽILAŠTVA U BIH: U porastu broj starih neriješenih predmeta

Broj neriješenih starih predmeta u tužilaštvima u BiH počeo je prošle godine rasti. Time je zaustavljen pozitivan trend kada je u pitanju rješavanje takvih predmeta, a koji je bilježen prethodnih godina...

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost i o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH

Predstavnički doma Parlamenta BiH usvojio je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, uz opću i entitesku većinu...

Više

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH

Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu...

Više

ZAKON O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA: Poslodavac je dužan prijaviti zaposlenika najkasnije dan prije nego što počne raditi. U slučaju neprijavljivanja radnika za poslodavca - pravnu osobu je propisana novčana kazna od 5.000 do 100.000 KM, i za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 3.000 do 20.000 KM, dok je za poduzetnika od 2.000 do 20.000 KM

Iz Porezne uprave FBiH saopćeno je da će od četvrtka, 21. maja 2020. godine, u Federaciji BiH biti provođene intenzivne kontrole - brze akcije s ciljem provjere da li su radnici prijavljeni, da li se izdaju računi i da li se djelatnost obavlja na osnovu izvršene registracije kod nadležnog organa. ..

Više

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O PORESKIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANjE EKONOMSKIH POSLjEDICA NASTALIH USLjED BOLESTI COVID19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: 10. jun 2020. godine rok za podnošenje zahtjeva za isplatu minimalca i doprinosa za april

Poreska uprava Republike Srpske pozvala je poreske obveznike kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije bio zabranjen rad ili koji su prestali sa radom zbog pandemije virusa korona, da se prijave za isplatu najniže plate i pripadajućih doprinosa za april 2020. godine, kako bi što prije bio isplaćen preostali dio plata za april...

Više

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH: Usvojene odluke o poravnanjima PDV-a između entiteta. FBiH uplaćuje Srpskoj 22,5 miliona KM

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je pojedinačne odluke o privremenim poravnanjima među entitetima od raspodjele indirektnih poreza s jedinstvenog računa za period od 2012. do kraja 2019. godine, a zahvaljujući tome budžet Srpske dobiće 22,5 miliona KM koje je dugovala FBiH...

Više

REPUBLIČKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE RS: Ukinuta mjera kućne izolacije od 14 dana za građane koji ulaze u RS

Republički štab za vanredne situacije donio je, na 37. sjednici, u Banjaluci, Zaključak o prestanku primjene zaključaka o sprovođenju mjere kućne izolacije...

Više

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE: Državljani BiH prilikom ulaska u domovinu od 21. maja 2020. godine ne moraju u samoizolaciju

Federalni štab civilne zaštite odlučio je da državljani Bosne i Hercegovine prilikom ulaska u domovinu neće morati providiti vrijeme u 14-dnevnoj samoizolaciji...

Više