Zastava Srbije

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O PORESKIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANjE EKONOMSKIH POSLjEDICA NASTALIH USLjED BOLESTI COVID19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: 10. jun 2020. godine rok za podnošenje zahtjeva za isplatu minimalca i doprinosa za april

21.05.2020.


Poreska uprava Republike Srpske pozvala je poreske obveznike kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije bio zabranjen rad ili koji su prestali sa radom zbog pandemije virusa korona, da se prijave za isplatu najniže plate i pripadajućih doprinosa za april 2020. godine, kako bi što prije bio isplaćen preostali dio plata za april.

Kako su naveli u Poreskoj upravi RS, rok za podnošenje te pisane izjave sa zahtjevom je 10. jun.

"Poreska uprava RS apeluje na poreske obveznike koji ispunjavaju uslove da tu izjavu sa zahtjevom dostave što prije, kako bi zahtjevi bili obrađeni u što skorijem roku i kako bi se iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu RS što prije moglo početi sa isplatom najniže plate i uplatom pripadajućih doprinosa za april 2020. zaposlenim kod poreskih obveznika koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2020 i 46/2020)", navodi se u saopštenju Poreske uprave.

Pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate, Spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti i koji su prestali sa radom i Uputstvo za popunjavanje izjave sa zahtjevom, te ostale informacije moguće je pronaći na internet stranici www.poreskaupravars.org, u sekciji Info Covid-19.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, N.N., 18.05.2020.

Naslov: Redakcija