Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Članom porodice umrlog osiguranika smatra se i vanbračni partner. Vanbračnim partnerom smatra se osoba koja je takvom definirana Porodičnim zakonom Federacije BiH, a koja je svoj status utvrdila u sudskom postupku

Vlada FBiH je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se otklanjaju nejasnoće i preciziraju neke norme u postojećem zakonu, naveo je Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i podsjetio da je 2018. godine kada je usvojen Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. novine FBiH", br. 13/2018 i 93/2019 - odluka US), usvojen i zaključak da Vlada FBiH prati stanje u toj oblasti, napravi analizu, te u skladu s tim predloži izmjene i dopune Zakona.

Više

NACRTI IZMJENA BORAČKIH ZAKONA U FBIH: Nacrti upućeni kantonalnim nivoima na mišljenje

Na sastanku predstavnika federalnog i kantonalnih ministarstava za boračka pitanja, službi za boračku zaštitu i boračkih udruženja, koji je u organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata održan u Sarajevu, zaključeno je da će nacrti izmjena tri boračka zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine biti upućeni nadležnim kantonalnim nivoima na mišljenje.

Više

BEZ POVJEĆANJA CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRIVREDNICIMA U KANTONU SARAJEVO

Vlada Kantona Sarajevo prihvatila je na svojoj posljednjoj vanrednoj sjednici Inicijativu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o povlačenju odluke o povećanju cijena električne energije privrednicima s područja Kantona Sarajevo.

Više

EVROPSKI PARLAMENT: Balkanu odobrena pomoć od 14,2 milijardi eura

Evropski parlament je zemljama jugoistočne Europe na putu prema članstvu u Evropskoj uniji u srijedu odobrio pretpristupnu pomoć u iznosu od 14,2 milijardi eura.

Više