Zastava Srbije

NACRTI IZMJENA BORAČKIH ZAKONA U FBIH: Nacrti upućeni kantonalnim nivoima na mišljenje

20.09.2021.


Na sastanku predstavnika federalnog i kantonalnih ministarstava za boračka pitanja, službi za boračku zaštitu i boračkih udruženja, koji je u organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata održan u Sarajevu, zaključeno je da će nacrti izmjena tri boračka zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine biti upućeni nadležnim kantonalnim nivoima na mišljenje.

Pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbramebno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo izjavio je da su učesnici iz kantona saglasni u načelu sa izmjenama zakona o demobilisanim braniocima, ali traže da te izmjene budu razmotrene i šire u njihovim sredinama.

Kod ostalih zakona, intencija je, prema njegovim riječima, usvajanje osnovice i njeno utvrđivanje po modelu PIO-a, čime se daje sigurnost boračkoj populaciji u redovnom godišnjem usklađivanju odnosno povećavanju njihovih naknada.

Prema riječima predsjednika Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH Alje Bošnjakovića, očekivanja su da iz kantona mišljenje dođe u roku ne dužem od deset dana. Dodao je da je kraj septembra period do kojeg se potom očekuje očitovanje Federalne vlade, a potom da u oktobru prijedloge izmijenjenih zakona odobri Federalni parlament.

Resorni ministar u Vladi Bosanskopodrinjskog kantona Edin Aganović rekao je da su branioci u njegovoj sredini najviše zainteresirani za planirane izmjene Zakona o demobilisanim borcima budući da je to kanton s najmanje stanovništva i najmanjim budžetom za boračku populaciju.

Pojasnio je da je planirano da će Federalno ministarstvo na “svoje finansiranje preuzeti demobilisane branioce koji žive u Republici Srpskoj”, a novo je što će i supruge umrlih demobilisanih boraca imati pravo na egzistencijalnu naknadu.

Ukazao je da će iz tog kantona u saradnji s boračkim udruženjima biti dostavljeno mišljenje o predloženim zakonskim izmjenama.

Resorni ministar u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Oliver Soldo nada se da će slični skupovi biti održavani ubuduće u kontinuitetu.

Pomoćnik federalnog ministra Mirza Terzo je za naredno zasjedanje Vlade FBiH najavio i uredbu o sufinansiranju nabavke automobila za stopostotne ratne vojne invalide, koja daje mogućnost izbora korisnicima, a čiju će nabavku sufinansirati Vlada.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 15.09.2021.

Naslov: Redakcija