Zastava Srbije

ODLUKA O 10. EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE SRPSKE ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU VERIFIKOVANIH RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE: Deseta emisija obveznica stare devizne štednje 29. jula 2022. godine

Vlada Republike Srpske je usvojila Odluku o 10. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje

Više

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI LISTE OPOJNIH DRUGA: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH predlaže da se kanabis s liste “Zabranjena tvar i biljka” prebaci u "Tvari i biljke pod strogom kontrolom"

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH pripremila je odluku o izmjeni odnosno dopuni liste opojnih druga kojim bi se kanabis s liste “Zabranjena tvar i biljka” prebacio u "Tvari i biljke pod strogom kontrolom".

Više

POTPISAN UGOVOR O NAČINU ISPORUKE I USLOVIMA KORIŠTENJA SOFTVERA ZA DIGITALNI ARHIV

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici ove uprave i Arhiva Federacije BiH

Više