Zastava Srbije

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI LISTE OPOJNIH DRUGA: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH predlaže da se kanabis s liste “Zabranjena tvar i biljka” prebaci u "Tvari i biljke pod strogom kontrolom"

20.07.2022.


Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH pripremila je odluku o izmjeni odnosno dopuni liste opojnih druga kojim bi se kanabis s liste “Zabranjena tvar i biljka” prebacio u "Tvari i biljke pod strogom kontrolom".

Ukoliko se usvoji, to će biti veliki korak ka legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe u našoj zemlji.

Na nedavno održanoj sjednici Komisije za opojne droge, između ostalog, razmatrano je da se kanabis prebaci s jedne liste na drugu i tako relaksira njegova upotreba isključivo u svrhe liječenja oboljelih. Na sjednici je načelno dogovoreno da se to može "proći", ali samo u doziranom obliku odnosno kao gotov lijek.

Komisija je zadužila Agenciju za lijekove BiH da pripremi odluku što je odmah učinjeno. Sada je potrebno novo zasjedanje Komisije za opojne droge koja treba dati "zeleno svjetlo" i sve proslijediti Vijeću ministara BiH koje je krajnja i odlučujuća instanca.

Nadležni iz Agencije za lijekove su na sjednici predložili da se sve vezano za kanabis prebaci na drugu listu, no taj prijedlog je odbijen te je prihvaćeno samo u obliku "gotovog lijeka". To znači da, naprimjer, apotekari neće biti u mogućnosti praviti lijek od supstance na zahtjev korisnika već će ga prodavati isključivo kao gotov proizvod.

Sve ovo se odvija pod naglaskom da je Bosna i Hercegovina u obavezi poštovati sve međunarodne konvencije, a upotreba kanabisa u medicinske svrhe je odobrena od Komisije UN-a za opojne droge (CDN).

"Uvidom u liste Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika (INCB), jasno je vidljivo da se konoplja (cannabis), odnosno njene smole, ekstrakti i tinkture, ne nalaze na 'Listi zabranjenih' već na 'Listi opojnih droga pod međunarodnom kontrolom', dok su isti u Listama u BiH i dalje u Tabeli I: Zabranjene tvari i biljke, Tačka 1. Lista opojnih droga. To podrazumijeva da se konoplja, njene smole, ekstrakti i tinkture, te preparati konoplje, uključujući lijekove koji sadrže predmetne supstance, ne mogu uvesti u Bosnu i Hercegovinu u medicinske svrhe, čime je onemogućena dostupnost potrebnih lijekova pacijentima", navodi se, između ostalog, u dokumentu Agencije za lijekove BiH.

Istaknuto je kako se radi o zdravstvenom, a ne sigurnosnom pitanju, a tome u prilog ide i činjenica da bi se kanabis izdavao na "dupli recept". To znači da jedan recept ide u Fond, a drugi pod strogu evidenciju korisnika kako bi kantonalni, entitetski i državni inspektori mogli u svakom trenutku provjeriti koliko je uvezeno, izdato pacijentima te kolike su zalihe u apotekama.

Ono što je interesantno, ujedno i apsurdno, a na što je nedavno ukazao državni parlamentarac Saša Magazinović, u tabeli 2 - što je dozvoljeno pod strogom kontrolom se nalazi kokain. To znači da je trenutno u BiH kanabis ili naprimjer kanabisovo ulje - zabranjena tvar, a kokain - tvar koja se može korisitit, ali pod strogom kontrolom.

Kada će biti zakazana nova sjednica Komisije za opojne droge nije poznato, kao ni da li postoji dovoljna politička volja u Vijeću ministara BiH da se ovaj proces riješi prije oktobarskih izbora. U suprotnom, novu vlast na državnom nivou ovo pitanje će čekati na stolu.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Klix, 17.07.2022.

Naslov: Redakcija